0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Karta Dużej Rodziny – zmiany w funkcjonowaniu uchwalone przez Sejm!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Karta Dużej Rodziny wspierająca rodziny wielodzietne już wkrótce zwiększy udogodnienia dla uprawnionych do skorzystania z programu. Jakie są przewidywane zmiany? W artykule przedstawiamy szczegóły nowelizacji w sprawie Karty Dużej Rodziny i innych ustaw!

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest systemem zniżek i upustów dla rodzin wielodzietnych, z których można skorzystać zarówno w instytucjach administracji publicznej, jak i wśród prywatnych przedsiębiorstw. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bez względu na osiągane dochody w rodzinie posiadającej co najmniej troje dzieci na utrzymaniu. 

Prawo do skorzystania z KDR mają również:

  • dzieci w wieku do 18. roku życia;

  • dzieci uczące się w szkole lub na uczelni wyższej do 25. roku życia;

  • dzieci bez ograniczeń wieku posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

– ale tylko wówczas, gdy w momencie składania wniosku mają w swojej rodzinie co najmniej troje dzieci spełniających powyższe przesłanki.

Karta Dużej Rodziny a nowelizacja przepisów

15 kwietnia br. Sejm zatwierdził nowelizację ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy dotyczącej opieki nad dziećmi do 3. roku życia, której celem jest polepszenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny, a także dopracowanie regulacji związanych z instytucjami opieki:

  • żłobków;

  • klubów dziecięcych;

  • dziennych opiekunów

– które świadczą opiekę na rzecz dzieci do lat 3.

Nowelizacja przepisów wprowadzi także bezpłatną elektroniczną Kartę Dużej Rodziny, która dostępna będzie w aplikacji mobilnej mObywatel – każda z uprawnionych osób posiadająca numer PESEL oraz dowód osobisty będzie mogła pobrać ją z aplikacji KDR; w przypadku dzieci dokumentem uprawniającym będzie mLegitymacja.

Uchwalona ustawa przewiduje także uszczegółowienie wymagań, które musi spełnić personel instytucji opieki nad dziećmi do 3. roku życia, tak aby placówka miała pewność co do osoby sprawującej opiekę nad nieletnimi w aspekcie niekaralności na tle seksualnym oraz w stosunku do innych popełnionych umyślnie przestępstw.

Zmiany nastąpią także przy wyborze opiekuna dziennego, który będzie musiał spełnić pewne zasady, jakie zostaną określone przy dokonywaniu wyboru.

Zwiększy się również wysokość przyznanych środków dla gmin obsługujących proces weryfikacji wniosków KDR, bowiem obecnie koszty obsługi przewyższają wysokość otrzymanych zasobów pieniężnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów