Poradnik Przedsiębiorcy

Kasa fiskalna dla informatyka - czy jest obowiązkowa?

Coraz szersza grupa przedsiębiorców dokonująca transakcji z klientami indywidualnymi oraz rolnikami ryczałtowymi zobowiązana jest do posiadania kasy rejestrującej. Do tej grupy należą m.in. prawnicy, mechanicy samochodowi, kosmetyczki czy doradcy podatkowi. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kiedy kasa fiskalna dla informatyka jest obowiązkowa!

Kasa fiskalna dla informatyka a limit obrotu do 20 tys. zł

Zgodnie z § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określone grupy podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyli obrotu powyżej 20 tys. zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, są zwolnione z obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Regulacje te dotyczą zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów zwolnionych. Czynni podatnicy VAT ustalają limit obrotów w oparciu o wartość netto sprzedaży, natomiast podmioty zwolnione z VAT w kwotach brutto.

W sytuacji, gdy podatnicy korzystający z powyższego zwolnienia przekroczą limit, zobowiązani są do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony.

Ważne!

Zgodnie z § 4 rozporządzenia zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie stosuje się w przypadku dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych.

Ważne!

Limit obrotu osiąganego przez podatnika w danym roku podatkowym, który zwalnia go z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, wynosi 20 tys. zł.

Przykład 1.

Przedsiębiorca świadczy usługi informatyczne w zakresie naprawy komputerów i laptopów. Osiągnął w roku 2016 obrót w zakresie transakcji z klientami indywidualnymi w wysokości 15 tys. Czy w 2017 roku informatyk jest zobowiązany do posiadania kasy fiskalnej?

Jeżeli podatnik nie przekroczył limitu obrotu do 20 tys. zł, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Przykład 2.

Podatnik świadczy usługi informatyczne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz dokonuje sprzedaży nośników danych cyfrowych, takich jak karty pamięci czy płyty CD. Czy może skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej w przypadku nieprzekroczenia limitu obrotu do 20 tys. zł?

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku posiadania kasy fiskalnej podatnik świadczący usługi w postaci dostawy zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych nie może skorzystać z obowiązku zwolnienia z posiadania kasy. Zatem podatnik zobowiązany jest do posiadania kasy fiskalnej niezależnie od osiąganego obrotu.

Kasa fiskalna dla informatyka a ulga na jej zakup

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, mogą uzyskać ulgę na jej zakup. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu przy pomocy kasy fiskalnej mają możliwość obniżenia kwot podatku należnego o wartość poniesioną na zakup kasy w wysokości odpowiadającą 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.