0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla kosmetyczki krok po kroku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Co do zasady od obowiązku tego możliwe są odstępstwa, ponieważ ustawodawca przewidział zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, ale też wskazał, jaką sprzedaż należy na niej bezwzględnie nabijać. Czy kasa fiskalna dla kosmetyczki jest obowiązkowa? Wyjaśniamy w artykule!

Kasa fiskalna dla kosmetyczki a limit obrotu

Czynności, wobec których nie można zastosować prawa do zwolnień z kasy fiskalnej, zostały zawarte w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j) przytoczonego rozporządzenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Kasa fiskalna dla kosmetyczki powinna zostać bezwzględnie zainstalowana przed wykonaniem pierwszej usługi, niezależnie od tego, czy limit obrotu uprawniający do zwolnienia (limit wynosi 20 000 zł) został przekroczony, czy też nie.

Kasa fiskalna dla kosmetyczki a obowiązek kasy fiskalnej online

Aby usprawnić kontrolę oraz zmniejszyć rozmiar szarej strefy i luki w podatku VAT, tradycyjne kasy fiskalne zostają stopniowo zastępowane kasami fiskalnymi online. Będąc stale połączone z internetem, kasy online automatycznie wysyłają dane o wystawionych paragonach na serwery Krajowej Administracji Skarbowej, a tym samym trafiają do Centralnego Repozytorium Kas. Obowiązek używania kas fiskalnych online dotyczy tzw. „branż wrażliwych”.

Obowiązkowa kasa fiskalna online dla kosmetyczek obowiązuje od 1 lipca 2021 roku.
Ponieważ kasa fiskalna dla kosmetyczki jest obowiązkowa, a ponadto od lipca 2021 roku branża ta zastała objęta kasą fiskalną online, kosmetyczce przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na jej zakup. Ulga na zakup kasy online należy się zarówno czynnym podatnikom VAT, jak i nievatowcom. W zależności od aktywności statusu w VAT czynnym podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej. O zwrot ulgi można się starać, w przypadku gdy:

  • działalność została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęto ewidencjonowanie na kasie fiskalnej online;
  • działalność nie została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie, jednak podatnik rozpoczął prowadzenie sprzedaży na rzecz osób prywatnych i zdecydował się prowadzić ewidencję z zastosowaniem kasy fiskalnej online.

Odliczenia ulgi dokonuje się w pliku JPK_V7, w którym należy wskazać kwotę ulgi na zakup kasy fiskalnej. Natomiast w przypadku nievatowców ulgę rozlicza się, składając wniosek do swojego urzędu skarbowego. Co ważne, kwota ulgi to 90% wartości kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.

Zwrotu na zakup kasy fiskalnej online można dokonać w JPK_V7 za okres, w którym rozpoczęto na niej rejestrowanie sprzedaży lub w pliku JPK_V7 za okres późniejszy.
W sytuacji gdy rozpoczęto używanie kasy online, jednak ze składanego pliku JPK_V7 nie wynikał podatek do zapłaty, można wykazać kwotę ulgi do zwrotu na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK albo rozliczyć ją w kolejnej deklaracji podatkowej.

Przykład 1.

Pani Julia otworzyła salon kosmetyczny i zakupiła kasę fiskalną online. Wartość kasy to 600 zł. Czy pani Julia może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Tak, ponieważ działalność została objęta obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i rozpoczęto jej ewidencjonowanie na kasie online, pani Julia może rozliczyć ulgę na jej zakup w wysokości 540 zł (600 * 90%).

Przykład 2.

Pani Patrycja jest właścicielką salonu piękności, w ramach którego świadczone są usługi kosmetyczne i zakupiła kasę online o wartości 1 200 zł. W jakiej kwocie pani Patrycja może rozliczyć ulgę na zakup kasy?

Po spełnieniu warunków podatnik może rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej online w limicie 90% wartości kasy (90% z 1200 = 1 080) nie więcej niż 700 zł, czyli w tej sytuacji ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi 700 zł.

Jeśli chodzi o nievatowców, wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy online można złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym na kasie tej zaczęto ewidencjonować sprzedaż. W tym przypadku prawo do zwrotu również nie wygasa – można o to wnioskować w dowolnym momencie. Tacy podatnicy otrzymają zwrot w ciągu 25 dni od złożenia wniosku do naczelnika urzędu skarbowego. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy podany w dokumencie.

Zgłoszenie kasy fiskalnej do urzędu skarbowego

Podatnik zobligowany do posiadania kasy rejestrującej powinien dopełnić wszelkich formalności związanych z zakupem oraz fiskalizacją kasy. Od 1 maja 2019 roku zniesiono obowiązek zgłaszania liczby i miejsca używania kas fiskalnych, a ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje wyłącznie po spełnieniu łącznie trzech warunków:

  • zakup dotyczy kasy fiskalnej online;
  • przedsiębiorca posiada fakturę zakupu danej kasy;
  • przedsiębiorca posiada potwierdzenie zapłaty za jej zakup.

Więcej w temacie dopełnienia obowiązków związanych z rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie w artykule: Zgłoszenie kasy fiskalnej i fiskalizacja.

Księgowanie raportu kasowego w systemie wFirma.pl

W celu zaksięgowania przychodu z kasy w systemie wFirma.pl należy przejść w zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ, a potem w otwartym oknie zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA. Jako numer dowodu należy przyjąć ŁRO [numer/miesiąc/rok] oraz wprowadzić dane jak na wydrukowanym raporcie.

kasa fiskalna dla kosmetyczki

Następnie trzeba przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE i w polu RODZAJ SPRZEDAŻY JPK_V7 wybrać opcję RO.

kasa fiskalna dla kosmetyczki

Dzięki temu wprowadzony raport fiskalny otrzyma oznaczenie RO w strukturze JPK_V7.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów