0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kasa fiskalna dla sklepu spożywczego - kiedy jest obowiązkowa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami coraz szersza grupa podatników, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązana jest ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, czy kasa fiskalna dla sklepu spożywczego jest obowiązkowo od pierwszej transakcji! 

Kasa fiskalna dla sklepu spożywczego

Co do zasady, kasa fiskalna dla przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych jest obowiązkowa. Jednak kasa fiskalna dla sklepu spożywczego nie zawsze jest wymagana od pierwszego dnia sprzedaży - podatnik prowadzący sklep może skorzystać ze zwolnienia z kasy rejestrującej ze względu na limit obrotu do 20 tys. zł. Warto jednak podkreślić, że ustawodawca wprowadził również katalog towarów, których nie obejmuje zwolnienie i nawet jednorazowa sprzedaż towaru wykluczonego ze zwolnienia musi zostać obowiązkowo zewidencjonowana na kasie rejestrującej.

Ważne!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, a dokładniej par. 4 pkt. 1 lit. n zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się w przypadku:

  • dostawy wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00),

  • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Przedsiębiorca zakładający sklep spożywczy powinien zatem rozważyć, czy od początku rozpoczęcia działalności nie zakupić kasy fiskalnej. Nawet jej brak w przypadku zwolnienia ze względu na limit obrotu nie zwalnia go bowiem z obowiązku dokumentowania sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych. 

Przykład 1.

Przedsiębiorca planuje założyć sklep spożywczy. Czy jest obowiązany już od pierwszej transakcji posiadać kasę rejestrującą, jeśli sprzedaż będzie odbywała się na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

W sytuacji gdy podatnik zakłada sklep spożywczy, nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej do momentu, kiedy limit obrotu do 20 tys. zł nie zostanie przekroczony (pod warunkiem, że nie sprzedaje towarów wyłączonych ze zwolnienia). Warto jednak podkreślić, że jeśli sprzedaż odbywa się na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, a podatnik może skorzystać ze zwolnienia z kasy, konieczne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Przykład 2.

Czy prowadząc sklep spożywczy oraz sprzedając wyroby tytoniowe (PKWiU 12.00), przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania kasy?

Tak, w przypadku sprzedaży wyrobów tytoniowych podatnik zobowiązany jest do posiadania kasy rejestrującej.

Uwaga!

PKWiU 12.00 swoim zakresem obejmuje następujące wyroby:

  • cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu,

  • pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe,

  • odpady tytoniowe.

Kasa fiskalna dla sklepu spożywczego - podsumowanie 

Reasumując, co do zasady przedsiębiorcy prowadzący sklep spożywczy i dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych nie są zobowiązani do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, jeśli:

  1. określony limit obrotu nie zostanie przekroczony oraz

  2. nie sprzedają wyrobów tytoniowych lub określonych napojów alkoholowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów