Poradnik Przedsiębiorcy

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej - kiedy może wystąpić?

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku VAT, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Podatnikom jednak przysługuje ulga na jej zakup. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają skorzystanie z ulgi lub zobowiązują przedsiębiorcę do zwrotu uzyskanej wcześniej ulgi. Kiedy przedsiębiorcy zagraża utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej? Odpowiadamy poniżej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - ile wynosi?

Podatnicy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, mogą odliczyć kwotę wydaną na jej zakup pod warunkiem, że kasa fiskalna zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania na niej sprzedaży.

Ważne!

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy rejestrującej, mogą odliczyć od podatku kwotę odpowiadającą 90% jej wartości (bez podatku) kasy, jednak nie więcej niż 700 zł.

Kiedy nie przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej?

Ulga na zakup kasy fiskalnej nie przysługuje, jeśli podatnik:

  • zaprzestał prowadzenia działalności, po czym ją wznowił i zgłosił w urzędzie skarbowym zakup nowych kas,

  • zakupił nową kasę fiskalną w miejsce kasy, która została skradziona lub uległa awarii,

  • zakupił kasę fiskalną rezerwową lub dodatkową i nie dokonał zgłoszenia w urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

Zazwyczaj nie można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, ponieważ jej zgłoszenie w urzędzie skarbowym następuje dopiero po rozpoczęciu ewidencjonowania na niej sprzedaży.

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorca powinien mieć również na względzie, że w niektórych sytuacjach może utracić prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Przepisy zawierają katalog warunków, których zaistnienie w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej powoduje utratę ulgi na zakup kasy fiskalnej, czyli:

  • zaprzestanie użytkowania kasy w firmie,

  • niezgłoszenie we właściwym terminie kasy rejestrującej do obowiązkowego przeglądu technicznego,

  • zaprzestanie prowadzenia działalności,

  • likwidacja firmy,

  • ogłoszenie upadłości,

  • sprzedaż firmy lub jej oddziału,

  • dokonanie odliczenia ulgi za zakup kasy fiskalnej z naruszeniem warunków do prawa skorzystania z ulgi.

Najczęściej utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej związana jest z zaprzestaniem jej używania w firmie. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

W związku z powyższym przedsiębiorca utraci ulgę na zakup kasy fiskalnej i będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanej ulgi, jeśli np. kasa ulegnie zniszczeniu bądź uszkodzeniu, co będzie jednoznaczne z brakiem możliwości użytkowania jej w firmie lub w sytuacji, gdy zostanie skradziona.

Należy mieć jednak na względzie, że powodem utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej nie może być brak klientów. Jeśli bowiem przedsiębiorca posiada w firmie sprawną kasę rejestrującą i w każdej chwili, gdy pojawi się klient może jej użyć, ulga nadal przysługuje.

Jak dokonać zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej należy wykazać bezpośrednio w deklaracji VAT. Wykazuje się go w pozycji Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy. Wówczas zwrot ulgi dokonywany jest wraz z zapłatą podatku VAT za bieżący okres.