0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej - kiedy może wystąpić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami podatku VAT, dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zobowiązani są do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Podatnikom jednak przysługuje ulga na jej zakup. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, które uniemożliwiają skorzystanie z ulgi lub zobowiązują przedsiębiorcę do zwrotu uzyskanej wcześniej ulgi. Kiedy przedsiębiorcy zagraża utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej? Odpowiadamy poniżej.

Ulga na zakup kasy fiskalnej - ile wynosi?

Podatnicy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, mogą odliczyć kwotę wydaną na jej zakup. Z ulgi na zakup kasy fiskalnej mogą skorzystać podatnicy u których: 

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, oraz dotychczas nie używali do prowadzenia ewidencji sprzedaży kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie przychodów za pomocą kasy rejestrującej online, mogą odliczyć od podatku kwotę odpowiadającą 90% jej wartości (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł.

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej

Przedsiębiorca powinien mieć również na względzie, że w niektórych sytuacjach może utracić prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Przepisy zawierają katalog warunków, których zaistnienie w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej powoduje utratę ulgi na zakup kasy fiskalnej, czyli:

  • zaprzestanie użytkowania kasy w firmie,

  • niezgłoszenie we właściwym terminie kasy rejestrującej do obowiązkowego przeglądu technicznego,

  • likwidacja firmy,

  • ogłoszenie upadłości,

  • sprzedaż firmy lub jej oddziału,

  • dokonanie odliczenia ulgi za zakup kasy fiskalnej z naruszeniem warunków do prawa skorzystania z ulgi.

Najczęściej utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej związana jest z zaprzestaniem jej używania w firmie. Jest to równoznaczne z brakiem możliwości ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

W związku z powyższym przedsiębiorca utraci ulgę na zakup kasy fiskalnej i będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanej ulgi, jeśli np. kasa ulegnie zniszczeniu bądź uszkodzeniu, co będzie jednoznaczne z brakiem możliwości użytkowania jej w firmie lub w sytuacji, gdy zostanie skradziona.

Należy mieć jednak na względzie, utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej nie może być spowodowana brakiem klientów. Jeśli bowiem przedsiębiorca posiada w firmie sprawną kasę rejestrującą i w każdej chwili, gdy pojawi się klient może jej użyć, ulga nadal przysługuje.

Jak dokonać zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej?

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej powinna zostać wykazana bezpośrednio w pliku JPK_V7. Wykazuje się go w pozycji "Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy". Wówczas zwrot ulgi dokonywany jest wraz z zapłatą podatku VAT za bieżący okres. W tym celu w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY » DODAJ WPIS, gdzie w zakładce ZAAWANSOWANE należy zaznaczyć okienko ZWROT ULGI NA ZAKUP KASY FISKALNEJ i wprowadzić wartość podlegającą zwrotowi. Przy polu do uzupełnienia danych nabywcy należy zaznaczyć opcję BRAK KONTRAHENTA.

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej w JPK_V7

Tak zaksięgowany zwrot zostanie ujęty w części ewidencyjnej pliku JPK_V7 w poz. K_34.

Utrata ulgi na zakup kasy fiskalnej - JPK_V7

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów