Poradnik Przedsiębiorcy

W jakim kierunku idzie rozwój aplikacji internetowych?

Rozwój Internetu, związany z jego upowszechnieniem, spowodował, że coraz częściej strony internetowe traktowane są przez użytkowników już nie tylko jako źródło informacji i wymiany poglądów, ale także jako element rozszerzający funkcjonalności aplikacji komputerowych. Pojawienie się na rynku rozwiązań typu desktop czy SaaS sprawiło, że funkcjonalności, jakie dotychczas były dostępne jedynie w oprogramowaniach instalowanych lokalnie na komputerach użytkowników, możliwe są do realizacji poprzez zwykła przeglądarkę internetową. W Polsce ta technologia nie jest jeszcze zbyt rozwinięta, jednak patrząc na naszych zagranicznych sąsiadów, można zauważyć imponujący rozwój aplikacji internetowych.

Rozwój aplikacji internetowych - aplikacje B2B

Programy webowe mogą usprawniać przepływy finansowe i ułatwiać rozliczenia rachunkowe, czy obsługiwać płatności internetowe. Poprzez gromadzenie dużych ilości danych i ich analizę statystyczną, są cennym źródłem wiedzy potrzebnej do sprawnego zarządzania. Mogą również wpływać na poprawę relacji z klientami poprzez zastosowanie Systemu CRM (Customer Relationship Management) jako aplikacji internetowej. Ich rozwój postępował od prostych funkcjonalności, sukcesywnie dodawanych do usług wyszukiwarki Google, poprzez projektowanie potężnych narzędzi biznesowych.

W zależności od potrzeb, aplikacje B2B mogą mieć postać prostych, interaktywnych formularzy, bądź rozbudowanych narzędzi do obsługi zaawansowanych procesów w dużych korporacjach. Każda aplikacja wymaga jednak indywidualnej analizy, aby zaprojektować optymalne rozwiązanie. Jak podają statystyki DiS, na rynku polskim funkcjonuje obecnie ponad 100 firm produkujących narzędzia w pełni przystosowane do modelu usług SaaS (Software as a Service). Tyle samo firm świadczy usługi udostępniania on-line. Stąd ponad 200 tytułów aplikacji internetowych. Przydają się one do obsługi firmy logistycznej, rachunkowości małych i mikro przedsiębiorstw, wsparcia handlowo-magazynowego, zarządzania czasem pracy i kadrami, a także w gastronomi i hotelarstwie, w administracji publicznej (BIP), w agencjach reklamowych oraz w zakładach opieki medycznej.

Rozwój struktury oprogramowania jako usługi możliwy był dzięki rozpowszechnieniu sieci internetowych. Już ponad 93% firm w Polsce posiada stały dostęp do Internetu. To sprawia, że aplikacje webowe stają się najczęściej wybieranym, przez nowoczesnych przedsiębiorców, narzędziem biznesowym. Nie tylko redukują one koszty samego użytkowania aplikacji, ale także przyczyniają się do popularyzacji nowoczesnych metod zarządzania firmą. Dzięki ich internetowej dostępności, umożliwiają także stałą kontrolę nad procesami firmowymi, z każdego miejsca na świecie.