0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Darmowe oprogramowanie w firmie? - konsekwencje podatkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy sami prowadzimy firmę często korzystamy z ofert darmowych programów komputerowych. Obecnie jest dostępnych wiele bezpłatnych usług, zachęcających w ten sposób potencjalnych klientów do współpracy.

Uwaga! Jak mówi art. 14 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem czy darmowego użytkowania programu nie należałoby wykazać jako przychód z nieodpłatnego świadczenia, a co za tym idzie - opodatkować podatkiem dochodowym?

Przepisy nie precyzują pojęcia “nieodpłatny”. Jak zauważono w Interpretacji podatkowej IBPB1/415-331/08/MW zgodnie z wykładnią językową “nieodpłatny znaczy tyle co: nie wymagający opłaty; taki, za który się nie płaci; bezpłatny (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, 2003 r.). W świetle powyższego, uznać należy, iż dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy".

Kolejną istotną kwestię w interpretacji przepisów stanowi pojęcie “świadczenia”. “Świadczenie ma skonkretyzowany podmiotowo charakter, iż z jednej strony występuje podmiot, który może domagać się jego realizacji, z drugiej zaś strony podmiot, który zrealizować dane świadczenie powinien”.

Udostępniane nieodpłatnie programów komputerowych za pośrednictwem Internetu nie spełnia tak wyjaśnionych pojęć nieodpłatnego świadczenia. Dodatkowo ustawa przewiduje ustalenie wartości nieodpłatnej usługi na podstawie porównania do świadczeń tego samego rodzaju. W przypadku darmowych programów komputerowych możemy uzyskać dostęp do nich na takich samych zasadach (tak naprawdę nie ma go do czego porównać), co prowadzi do braku podstaw ustalenia wartości przychodu z nieodpłatnego użytkowania programu.

W konsekwencji organ podatkowy uznał, iż w przypadku korzystania z darmowych programów w Internecie nie musimy obawiać się powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.      

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów