0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koniec z zaświadczeniem VAT-25 dla samochodów sprowadzanych z zagranicy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 2015 roku weszły w życie nowe ustalenia odnośnie sprowadzanych z Unii Europejskiej samochodów. Do końca 2014 roku, aby zarejestrować taki pojazd, przedsiębiorca obłożony był wieloma opłatami i obowiązkami formalnymi. Od nowego roku ustawodawca przewidział sporo ułatwień w tej kwestii.

Rejestracja samochodu z zagranicy - jak było do końca 2014 roku

Do końca 2014 roku, aby zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy, należało mieć zaświadczenie VAT-25, wydawane na wniosek podatnika przez urząd skarbowy. Zaświadczenie to potwierdza, że podatnik nie zalega z płatnością podatku VAT naliczonego od tego zakupu, lub zakup ten jest zwolniony z opodatkowania.

W sytuacji, gdy sprowadzany samochód stanowił przedmiot transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), konieczne było opłacenie należnego podatku od tego zakupu w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego. Przy WNT obowiązek podatkowy powstaje zazwyczaj w dacie wystawienia faktury przez kontrahenta. Następnie podatnik, chcąc zarejestrować sprowadzany samochód, musiał złożyć w urzędzie skarbowym wniosek VAT-23 - jest to wniosek o wydanie zaświadczenia VAT-25 o niezaleganiu z płatnością podatku dotyczącą WNT.

Do wniosku VAT-23 należało dołączyć dowód zapłaty podatku oraz kopię faktury dokumentującej transakcję zakupu samochodu - urzędy wymagały tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym. Na podstawie dokumentów urząd wydawał zaświadczenie VAT-25 - konieczne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy.

Jeżeli natomiast zakup samochodu nie stanowił WNT, czyli zazwyczaj w sytuacji, gdy pojazd kupowany był na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub wystawiana była faktura VAT marża lub jej odpowiednik w kraju UE - podatnik nie miał obowiązku opłaty podatku od tej transakcji. Przedsiębiorca w takiej sytuacji składał do urzędu skarbowego wniosek VAT-24, do którego należało załączyć dokumenty pozwalające stwierdzić, że nie doszło do transakcji WNT. Mogła to być np.: umowa kupna-sprzedaży lub faktura - tak samo jak w poprzednim przypadku, należało je przetłumaczyć na język polski. Na podstawie takiego wniosku urząd wydawał zaświadczenie VAT-25, potwierdzające brak obowiązku zapłaty podatku od tej transakcji. Wydanie tego zaświadczenia wymagało jednak dokonania opłaty skarbowej w wysokości 160 zł.

Rejestracja samochodu z zagranicy - jak jest obecnie

Od 2015 zniesiono obowiązek wydawania przez urzędy skarbowe zaświadczenia VAT-25. Przedsiębiorca, chcąc zarejestrować samochód sprowadzany z zagranicy, nie musi już składać wniosku VAT-25 do urzędu, a co za tym idzie - nie jest zobowiązany uiszczać opłaty skarbowej.

Odmiennie będzie w sytuacji, gdy podatnik sprowadzi środek transportu, którego nabycie stanowić będzie WNT. Na przedsiębiorcach dalej będzie ciążył obowiązek zgłoszenia do urzędu skarbowego faktu zakupu poprzez formularz VAT-23, choć zaświadczenie VAT-25 nie będzie już wystawiane. Oczywiście wiąże się z tym konieczność uregulowania należnego podatku od tej transakcji w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

Zmiany te mają na celu ułatwienia przy rejestracji samochodów sprowadzonych z zagranicy, natomiast dodatkowy, niemały plus - przy sprowadzaniu samochodów, których nabycie nie stanowi WNT - zmniejszy się koszt związany z rejestracją auta, ponieważ przedsiębiorcy nie muszą płacić 160 zł za wydanie zaświadczenia VAT-25.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów