0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT od paliwa

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady czynnym podatnikom VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu użytkowanego w działalności gospodarczej. To, jaką część podatku VAT od faktur kosztowych związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu przedsiębiorca ma prawo odliczyć, zależy od przeznaczenia danego samochodu. W przypadku auta wykorzystywanego na cele mieszane, przysługuje prawo do 50% odliczenia VAT od związanych z nim wydatków.

Zasada ta nie dotyczy jednak zakupu paliwa. Do 30 czerwca 2015 r. obowiązuje bowiem całkowity zakaz odliczania podatku VATod wydatków na paliwo dla samochodów (nieposiadających świadectwa homologacji), które są wykorzystywane również do innych celów, niż działalność gospodarcza. Sytuacja ulegnie zmianie 1 lipca 2015 r. - od wtedy częściowe odliczenie VATod zakupu paliwa stanie się możliwe również dla samochodów z przeznaczeniem mieszanym.

Zasady odliczenia VAT od wydatków na samochód

Zgodnie z obecnymi przepisami, samochody używane w działalności gospodarczej można podzielić na trzy grupy:

  • pojazdy z możliwością 100% odliczenia VAT ze względu na cechy konstrukcyjne pojazdu (obowiązek posiadania dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez O.S.K.P.);

  • pojazdy ze 100% odliczeniem, które wymagają od podatnika udowodnienia, że samochód nie może zostać wykorzystany w celach innych niż prowadzona działalność;

  • pojazdy z 50% odliczeniem VAT (bez prawa odliczania VAT od paliwa), przy których zakłada się z góry, że samochód może być wykorzystywany do celów innych, niż działalność gospodarcza.

Dla samochodów wykorzystywanych wyłącznie w działalności gospodarczej nie ma żadnych ograniczeń przy odliczaniu podatku VAT z faktur związanych z ich bieżącym użytkowaniem. W tym przypadku podatnikowi przysługuje prawo do 100% odliczenia VAT także jeżeli chodzi o wydatki na paliwo. Ograniczenie pojawia się dla pojazdów przeznaczonych zarówno na cele działalności gospodarczej, jak i na cele prywatne. Dla takich pojazdów, co do zasady do 30 czerwca 2015 r. obowiązuje zakaz odliczania podatku VATz faktur za zakup paliwa. Wyjątek stanowią samochody, które posiadają świadectwo homologacji - od wydatków na zakup paliwa dla tych pojazdów odliczenie 50% VAT jest możliwe już dziś.

Odliczenie VAT od paliwa od 1 lipca 2015 r.

Wraz z końcem czerwca, ograniczenie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków na paliwo dla samochodów z przeznaczeniem mieszanym straci swoją ważność. Oznacza to, że od 1 lipca 2015 r. przedsiębiorcom będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VATza zakup paliwa nie tylko dla samochodów przeznaczonych wyłącznie dla celów działalności gospodarczej (100% odliczenia), ale także dla wszystkich innych pojazdów użytkowanych w działalności (50% odliczenia).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów