0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Konsekwencje podatkowe darmowego oprogramowania w firmie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Codzienna praca w przedsiębiorstwie wymaga posiadania szeregu niezbędnych narzędzi. Wśród nich znajdują się programy komputerowe, które stanowią podstawowy środek systematyzujący bieżącą pracę osób w nim zatrudnionych. Zatem, wybierając najdogodniejszy program warto zapoznać się z bogatą ofertą różnych producentów, którzy oprócz tradycyjnego oprogramowania, proponują również narzędzia bezpłatne rozpowszechniane, na przykład za pomocą Internetu. Jakie są konsekwencje podatkowe darmowego oprogramowania w firmie

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Korzystanie z bezpłatnego oprogramowania jest szczególnie cenione przez przedsiębiorców, którzy w ten sposób chcą zaoszczędzić część swoich środków finansowych, ponieważ podjęcie decyzji o wyborze takiego narzędzia nie wiąże się z żadnymi opłatami za jego nabycie oraz regulowaniem opłat licencyjnych. Jednak, czy użytkowanie programów w taki sposób rzeczywiście jest w pełni darmowe? Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym należy zastanowić się, czy korzystanie z darmowego oprogramowania powinno się wykazać jako przychód z nieodpłatnego świadczenia, a w rezultacie opodatkować je podatkiem dochodowym?

Przepisy nie precyzują jednoznacznie pojęcia „nieodpłatny”. W związku z tym, zgodnie z Interpretacją podatkową IBPB1/415-331/08/MW i wykładnią językową nieodpłatny znaczy niewymagający opłaty; taki, za który się nie płaci; bezpłatny (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, 2003 r.). W świetle powyższego stwierdzenia, należy uznać, że dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie rozumie się te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy. Ponadto, aby w pełni wyjaśnić omawiane zagadnienie należy również zapoznać się z dalszą częścią interpretacji, która dotyczy pojęcia „świadczenie”. Zgodnie z nią uważa się, że świadczenie ma skonkretyzowany podmiotowo charakter i zakłada, że z jednej strony występuje podmiot, który może domagać się jego realizacji, zaś z drugiej inny podmiot, który zrealizować dane świadczenie powinien.

Przytoczona interpretacja pojęcia „nieodpłatnego świadczenia” nie odnosi się zatem do bezpłatnych programów komputerowych, które są powszechnie dostępne i każdy zainteresowany może z nich skorzystać we własnym zakresie. Taka sytuacja jest możliwa, ponieważ producent, który udostępnia swój produkt w formie niewymagającej opłaty nie wykonuje względem przyszłych użytkowników żadnego świadczenia, a jedynie umożliwia im korzystanie z niego.

W zakresie omawianego zagadnienia nie ma zastosowania również art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ oprogramowanie to udostępniane jest nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym użytkownikom na jednakowych zasadach. W związku z tym nie można go jednoznacznie porównać do innego podobnego płatnego produktu i w ten sposób ustalić jego ceny rynkowej.

W świetle przytoczonego orzecznictwa można jednoznacznie stwierdzić, że korzystanie z udostępnionych nieodpłatnie w Internecie programów komputerowych nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Warto zatem rozważyć ich użytkowanie w każdym przedsiębiorstwie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów