0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty aplikacji radcowskiej a koszty firmowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszt odbycia aplikacji radcowskiej? Aplikacja jest niezbędna do wykonywania zawodu adwokata, a jej koszt poniosłem przed założeniem działalności gospodarczej.

Tomasz, Białystok

 

Urzędy skarbowe zajmują różne stanowiska w kwestii zaliczania do kosztów podatkowych opłat za egzamin aplikacyjny. W części linii orzeczniczej  podkreślono, że ważny jest fakt, iż poniesienie wydatków na aplikację adwokacką było niezbędne do rozpoczęcia zarobkowej działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług prawniczych w ramach kancelarii. Takie stanowisko zajął WSA w Kielcach w wyroku z 19 września 2013 r. I SA/Ke 468/13. Rozstrzygnął korzystnie dla podatnika kwestię ujęcia jako kosztu firmowego wydatków związanych z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego.

Skoro celem działalności gospodarczej jest osiąganie przychodu, gdyż działalność ta ma charakter zarobkowy, a wydatki zostały poniesione w celu jego osiągnięcia i nie są wymienione w ustawowym katalogu wyłączeń, oznacza to, że koszty aplikacji radcowskiej  powinny zostać  potraktowane jako koszty uzyskania przychodu.

Jednak z takim twierdzeniem nie zgodził się NSA w wyroku z 17 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2304/12. Stwierdził, że rozpoczynając aplikację radcowską, podatnik nie może mieć pewności co do tego, czy ją ukończy i że rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej. Innymi słowy, wydatki te są zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Dlatego związek pomiędzy wydatkami a przychodem osiągniętym w wyniku wykonywania zawodu jest zbyt odległy i warunkowy.

Jeżeli zatem przedsiębiorca chciałby ująć w kosztach wydatki za aplikację prawniczą poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, to warto zwrócić się o wydanie interpretacji indywidualnej na druku ORD-IN.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów