Poradnik Przedsiębiorcy

Leasing, czyli jak urządzić firmę bez gotówki?

Rosnącą popularność wśród metod pozyskiwania środków finansowych na rzecz kredytów bankowych zyskuje leasing. Podmioty leasingowe uzyskują przewagę przez skierowanie swojej oferty również do młodych przedsiębiorstw. Banki, mimo gwarancji de minimis, nie są przychylnie nastawione do nowych inwestorów, przez wzgląd na towarzyszące im duże ryzyko. Natomiast w przypadku leasingu groźba poniesienia straty z tytułu niewypłacalności przedsiębiorcy jest mniejsza, gdyż do czasu spłaty umowy leasingowej to de facto instytucja finansująca jest właścicielem danego środka trwałego. 

Leasing zazwyczaj utożsamiany jest z nabyciem środków trwałych, takich jak np. samochody. Jednak warto pamiętać, iż można korzystać z tej formy kredytu także w przypadku chęci zakupu innych przedmiotów potrzebnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Za pomocą leasingu można zaopatrzyć się w komputery, maszyny, czy też meble biurowe. Warto zastanowić się nad  tą formą finansowania, gdyż posiada ona wiele zalet.

Poprawa przepływów pieniężnych

Przedsiębiorca nie angażuje wszystkich funduszy w zakup potrzebnego środka trwałego, a wolne zasoby pieniężne może wykorzystać do bieżącego obrotu. Ponadto leasing nie wymaga posiadania wysokiego wkładu własnego.

Uproszczone procedury zawarcia umowy

Firmy leasingowe mają znacznie mniejsze wymagania dotyczące wymaganych dokumentów. Ponadto procedury zawarcia umowy nie są tak restrykcyjne, jak w przypadku kredytu bankowego, co wiąże się ze skróceniem czasu oczekiwania na decyzję zawarcia umowy oraz jej finalizację. Uproszczone procedury wynikają z mniejszego ryzyka charakteryzującego transakcję. Istota danej umowy opiera się na zabezpieczeniu, którym jest sam przedmiot leasingu. Co oznacza, iż właścicielem środka trwałego do momentu spłaty kontraktu jest zbywca.

Możliwość obniżenia podatku dochodowego

Przedsiębiorcy korzystający z tej formy finansowania mogą uwzględnić raty leasingowe jako koszty uzyskania przychodu. W ten sposób obniżają podstawę opodatkowania oraz wysokość należnego podatku.

Zmiana stron umowy leasingowej

Obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych (tzw. Trzecia ustawa deregulacyjna) wprowadza szereg udogodnień dla przedsiębiorców. Jednym z nich jest możliwość wycofania się z obowiązującej umowy na rzecz innego korzystającego. Jednak koniecznym warunkiem jest znalezienie drugiej strony umowy, która zachowa podstawowy okres trwania kontraktu. Kolejnym ułatwieniem jest rozszerzenie katalogu produktów dostępnych do leasingu o prawo wieczystego użytkowania gruntów. Trzecia ustawa deregulacyjna skraca także minimalny czas trwania umowy, której przedmiotem jest nieruchomość z 10 na 5 lat.

Elastyczne terminy płatności

Firmy leasingowe często decydują się na ustępstwa w stronę przedsiębiorcy. W ich wyniku wysokości opłat mogą być dostosowywane do potrzeb inwestora i zależeć od fluktuacji występujących na rynku.

Leasing może stanowić doskonałą alternatywę dla tradycyjnego kredytu bankowego. Zwłaszcza wśród firm, które nie mają wystarczającej historii kredytowej lub nie mogą dostarczyć odpowiednich zabezpieczeń. Ponadto stale rozwijający się rynek usług leasingowych sprzyja liberalizacja przepisów oraz elastyczność podmiotów, dzięki czemu usługi te dostępne są w atrakcyjnych warunkach dla szerokiego grona odbiorców.