0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing, czyli jak urządzić firmę bez gotówki?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnich latach wśród przedsiębiorców coraz większą popularnością cieszy się leasing. Ta forma finansowania jest postrzegana jako korzystna alternatywa dla kredytu. Komu najbardziej opłaca się leasing? Czy aktywa finansowane przez firmy leasingowe to wyłącznie samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe?

Leasing w Polsce – ilu przedsiębiorców z niego korzysta?

W Polsce leasing nie ma długiej historii – pierwsze firmy leasingowe zaczęły działać po transformacji gospodarczej. Z roku na rok zainteresowanie leasingiem wśród przedsiębiorców rośnie. Związek Polskiego Leasingu podaje, że po III kw. 2019 r. łączne finansowanie polskiej branży leasingowej wyniosło 56,9 mld zł. Najchętniej z tej formy finansowania korzystają mikro firmy (o obrotach do 5 mln zł – 50,4 proc.) oraz małe firmy (o obrotach od 5 do 20 mln zł). To właśnie te podmioty spotykają największe ograniczenia w dostępie do kredytów bankowych.

W mniejszym stopniu po leasing sięgają małe, średnie i duże firmy, których obroty wynoszą powyżej 20 mln – według Związku Polskiego Leasingu stanowią 28,3 proc. klientów firm leasingowych. W ich przypadku mniejsze zainteresowanie leasingiem wynika z dysponowania zasobami własnymi oraz większą możliwością uzyskania finansowania w bankach.

Nie tylko samochody – co można leasingować?

Wielu przedsiębiorcom umowy leasingowe kojarzą się przede wszystkim z samochodami. Od wielu lat to właśnie pojazdy (osobowe, dostawcze, ciężarowe) są najczęściej w ten sposób finansowane. To jednak nie jedyne dobra, które można pozyskać do firmy tą drogą. Firmy leasingowe równie chętnie oferują klientom maszyny, sprzęt biurowy, komputery, oprogramowanie oraz  nieruchomości. W praktyce niewielkim kosztem można zyskać dostęp do wszystkich narzędzi, za pomocą których prowadzenie firmy będzie możliwe.

Wiele firm leasingowych wykazuje się elastycznością – systematycznie dopasowują one swoje oferty do potrzeb klientów. W ten sposób przedsiębiorcy zyskują dostęp do różnych przedmiotów, z których mogą korzystać, bez konieczności angażowania własnych środków finansowych.

Jakie korzyści z leasingu płyną dla przedsiębiorcy?

Umowa leasingu jest specyficzna – łączy cechy umowy najmu i dzierżawy. Przedsiębiorca, który podpisze umowę leasingu, zapewnia sobie prawo użytkowania wybranych przedmiotów bez konieczności nabywania do nich prawa własności. Po wygaśnięciu umowy może on wykupić produkt, z którego korzystał, stając się tym samym jego właścicielem.

Jest co najmniej kilka powodów, dla których cieszy się tak dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Do najważniejszych korzyści, jakie zyskują właściciele firm, należy zaliczyć:

  • elastyczność – raty leasingowe zostają dostosowane do możliwości klienta (leasingobiorcy), mogą być też niższe niż w przypadku kredytu, gdyż dla leasingu charakterystyczna jest jeszcze tzw. opłata końcowa (przy opcji nabycia przedmiotu leasingu),

  • brak zabezpieczeń – ponieważ firma leasingowa pozostaje właścicielem przedmiotu, najczęściej nie wymaga od swoich klientów dodatkowych zabezpieczeń; gdyby leasingobiorca nie wywiązywał się z umowy (nie płacił rat), firma może przejąć przedmiot leasingu,

  • brak angażowania środków własnych – przedsiębiorca otrzymuje potrzebne mu do pracy narzędzie, bez konieczności zapłaty za nie całej kwoty od razu, dzięki czemu wolne środki może on przeznaczyć na rozwój firmy,

  • brak obciążenia zdolności kredytowej – fakt korzystania przez przedsiębiorcę z leasingu nie jest ujawniany w BIK, dzięki czemu w razie konieczności może on skorzystać również z kredytu bankowego,

  • możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o poniesione koszty rat leasingowych – również na gruncie podatkowym leasing może okazać się bardzo korzystny dla przedsiębiorcy.

Nie bez znaczenia jest też uproszczona procedura. Klienci, którzy chcą skorzystać z leasingu, najczęściej nie muszą dostarczać całej listy dokumentów wymaganych przez banki.

O czym pamiętać przed zaciągnięciem leasingu?

Podejmując decyzję o finansowaniu w formie leasingu, przedsiębiorca powinien mieć na uwadze swoją aktualną sytuację finansową. Chociaż firmy leasingowe nie wymagają zabezpieczeń, sprawdzają stan finansów potencjalnego klienta. Wszystko po to, by upewnić się, że będzie on w stanie spłacać raty leasingowe.

Przy wyborze firmy leasingowej warto zwrócić uwagę na możliwość wycofania się z finansowania w razie konieczności bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat. Nie każdy leasingodawca jest skłonny przystać na takie warunki.

Równie istotny jest wybór między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym. Takiego rozróżnienia dokonuje ustawodawca na gruncie prawa podatkowego, a podstawowa różnica dotyczy tego, która ze strony umowy leasingu, będzie mogła dokonać odpisów amortyzacyjnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów