0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing finansowy a leasing operacyjny samochodu - podstawowe różnice

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z leasingu jako formy finansowania samochodów w działalności, z którym wiąże się temat" leasing finansowy a leasing operacyjny". Między obiema formami występują różnice, które zostały przedstawione w poniższym artykule. Sprawdź, jakie są podstawowe różnice pomiędzy leasingiem finansowym a operacyjnym!

Leasing finansowy

leasingu finansowym samochodu obowiązek wprowadzenia przedmiotu leasingu do ewidencji środków trwałych spoczywa na leasingobiorcy, w związku z tym do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy trafiają odpisy amortyzacyjne. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2019 roku przedsiębiorca ma możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych z ograniczeniem do limitu:

 • 150 000 zł - dla samochodów spalinowych i hybrydowych,

 • 225 000 zł - dla samochodów elektrycznych.

W przypadku leasingu finansowego podatnik nie ma możliwości ujęcia w kosztach rat leasingowych. Jednak dodatkowy koszt stanowią także odsetki od rat leasingowych oraz wydatki związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu. W tej formie leasingu podatek VAT płacony jest przez leasingobiorcę w całości wraz z pierwszą ratą.

Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym samochodu to leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, zatem przedsiębiorca nie wprowadza samochodu do ewidencji środków trwałych i nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca ma możliwość ujęcia w kosztach rat leasingowych, odsetek z nimi związanymi, opłaty wstępnej oraz bieżących wydatków związanych z użytkowaniem danego przedmiotu. W leasingu operacyjnym występuje limit kosztów 150 000 zł (dla samochodów spalinowych) lub 225 000 zł (dla samochodów elektrycznych) dotyczący opłat leasingowych. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, leasingobiorca może dokonać wykupu przedmiotu leasingu na firmę bądź jako osoba prywatna. Podatek VAT płacony jest częściowo (proporcjonalnie) wraz z każdą ratą.

Leasing finansowy a leasing operacyjny - różnice

Jak widać, leasing finansowy a leasing operacyjny to dwie różne formy umowy, które różnią się w niejednym aspekcie, dlatego decydując się na leasing samochodu warto znać podstawowe różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym. Ogólny zarys różnic przedstawia poniższa tabela:

 

Leasing finansowy

Leasing operacyjny

Kto dokonuje odpisów amortyzacyjnych?

Leasingobiorca

Leasingodawca

Czas trwania umowy

 • bez ograniczeń (musi zostać określony w umowie)

 • minimum 40% czasu trwania amortyzacji przedmiotu

 • maksymalnie 60 miesięcy

Wydatki ujmowane w kosztach

 • odsetki od rat leasingowych

 • odpisy amortyzacyjne

 • wydatki eksploatacyjne

 • raty leasingowe (wraz z odsetkami)

 • opłata wstępna

 • wydatki eksploatacyjne

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów