0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing samochodu osobowego – czy traci na atrakcyjności w nowym roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2019 roku zmieniły się zasady rozliczenia leasingu operacyjnego samochodów osobowych. Nowe regulacje wprowadziły ograniczenia ujęcia w kosztach pełnych rat leasingowych w odniesieniu do aut luksusowych, które do tej pory rozliczane były bez limitów. Jak należy rozliczyć leasing samochodu osobowego zgodnie z nowymi przepisami? Odpowiadamy!

Leasing samochodu osobowego a zmiany w 2019 roku

Do końca 2018 roku, leasing samochodu osobowego był atrakcyjną formą finansowania działalności, dzięki czemu nawet najdroższe pojazdy przedsiębiorca mógł w całości ująć w kosztach firmowych. Samochód wprowadzony do ewidencji środków trwałych mógł być natomiast amortyzowany tylko do równowartości 20 000 euro (pojazd spalinowy i hybrydowy) lub 30 000 euro (pojazd elektryczny), przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania.

Od stycznia 2019 roku limit został podwyższony do kwoty 150 000 zł dla samochodów spalinowych i hybrydowych oraz do 225 000 zł w odniesieniu do samochodów elektrycznych, obowiązuje on nie tylko właścicieli pojazdów, lecz także leasingobiorców. Wprowadzenie limitu uniemożliwia zatem zaliczenia do kosztów podatkowych pełnej wartości rat leasingowych. Opłaty leasingowe w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł/225 000 zł pozostaje do wartości auta będącego przedmiotem tej umowy, nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Drugą ważną zmianą, która powoduje znaczne obniżenie kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorców użytkujących samochody w działalności gospodarczej, a co za tym idzie – zwiększenie podstawy do opodatkowania, jest możliwość rozliczenia jedynie 75% wydatków na paliwo i eksploatację pojazdu. Zmiana ta dotyczy zarówno leasingobiorców, jak i właścicieli samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych, których rodzaj dysponowania nie został określony jako firmowy.

Osoby, które skorzystają z leasingu samochodu osobowego rozliczą tylko 75% wydatków na zakup tego pojazdu, limit ten nie dotyczy natomiast rat leasingowych. Po wprowadzeniu zmian jest to zatem jedyny przywilej leasingobiorców w stosunku do osób decydujących się na tradycyjny zakup pojazdu. Od tej reguły przewidziano jednak wyjątek, ponieważ w przypadku gdy składową raty leasingowej będą również opłaty eksploatacyjne (serwis, wymiana opon itp.), to tę część raty przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów jedynie w 75%.

Leasing samochodu osobowego - jak go rozliczyć?

Dla korzystających z leasingu operacyjnego, koszty uzyskania przychodów stanowią:

  • opłata wstępna,
  • raty leasingowe.

Począwszy od 2019 roku, leasingobiorcy mogą zaliczyć do kosztów powyższe składowe leasingu operacyjnego, ale tylko pod warunkiem nowego limitu.

Przedmiot leasingu operacyjnego nie stanowi własności przedsiębiorcy, jest on środkiem trwałym leasingodawcy.
Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wykup pojazdu, mogą również rozliczyć odpisy amortyzacyjne po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych. Wartość wykupu stanowi wartość początkową samochodu i jest podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu okresu leasingu warunki wykupu są zazwyczaj bardzo opłacalne, gdyż oferta leasingu operacyjnego zakłada, że użytkujący pojazd będzie chciał dokonać wykupu i znaczna część wartości pojazdu wkalkulowana jest w raty leasingowe.Przykład 1.

Przedsiębiorca skorzystał z następującej oferty leasingu operacyjnego dla samochodu spalinowego:

  • opłata wstępna: 30 000 zł,
  • wartość raty leasingowej: 4000 zł,
  • liczba rat: 35.

W jaki sposób przedsiębiorca rozliczyłby leasing samochodu osobowego na starych zasadach, a w jaki sposób zrobi to zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Całkowity koszt leasingu wynosi:

30 000 zł + 35 x 4000 zł = 170 000 zł

Leasingobiorca rozliczający pojazd na starych zasadach, czyli taki, który podpisał umowę przed końcem 2018 roku, zaliczy do kosztów pełną wartość rat leasingowych.

Leasingobiorca podlegający pod nowe przepisy może ująć w kosztach uzyskania przychodów łącznie 150 000 zł z tytułu rat leasingowych (wszystkie raty leasingowe rozliczane proporcjonalnie), pozostałe 20 000 zł nie będzie stanowić kosztu w działalności gospodarczej.

Przykład 2.

Przedsiębiorca kupił pojazd osobowy spalinowy o wartości 170 000 zł. Jak wyglądałoby rozliczenie wydatku zgodnie ze starymi i nowymi przepisami?

W przypadku zakupu pojazdu przekraczającego równowartość 20 000 euro (przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania) dotychczas przedsiębiorca mógł rozliczyć w kosztach w przybliżeniu około 85 000 zł w postaci odpisów amortyzacyjnych. Po wejściu w życie przepisów możliwe jest ujęcie w kosztach odpisów amortyzacyjnych o łącznej wartości 150 000 zł, co oznacza, że koszty uzyskania przychodów z tytułu nabycia samochodu będą ponad dwa razy wyższe.

Zakup czy leasing samochodu osobowego – co jest korzystniejsze?

Po wprowadzeniu ograniczeń dotyczących rozliczania rat leasingowych, zarówno zakup pojazdu, jak i leasing samochodu osobowego przynosi podobne korzyści podatkowe.

Rozważając te dwie opcje, należy szczegółowo porównać oferty firm leasingowych i pojazdów na sprzedaż z punktu widzenia ceny, marki oraz innych ważnych dla przedsiębiorcy kryteriów, którymi kieruje się przy wyborze samochodu. Każdy przedsiębiorca ma inne potrzeby, dlatego wybór najlepszego dla siebie pojazdu i najkorzystniejszej oferty należy rozważyć indywidualnie.

Jeżeli przedsiębiorcy zależy na możliwie szybkim rozliczeniu pojazdu w kosztach ze względu na wysokie bieżące zobowiązania podatkowe, decydując się na daną ofertę, warto wziąć pod uwagę okres trwania leasingu. Raty leasingowe stanowią znaczną część wartości pojazdu i ujmowane są w kosztach uzyskania przychodów w zależności od okresu trwania umowy, zazwyczaj 12–36 miesięcy. Dla nowych samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych obowiązuje natomiast 20% stawka amortyzacyjna, co oznacza, że wartość początkowa pojazdu ujmowana jest w kosztach na przestrzeni 5 lat. Samochody używane przez poprzedniego właściciela można amortyzować przy zastosowaniu 40% stawki amortyzacyjnej, czyli rozliczane są w ciągu 2,5 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów