Poradnik Przedsiębiorcy

Mniejsze składki ZUS!

Prowadzący działalność co miesiąc mają opłacać składki, dlatego istotne jest, aby ich wysokość była dostosowana do skali działalności. W tym celu wprowadzono ulgę „mały ZUS plus”, dzięki której mniejsze składki ZUS opłacane są przez mniejszych przedsiębiorców. Jednak rzecznik MŚP apeluje o zmianę tych przepisów. Co chce ulepszyć?

Dziesiątka Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Pakiet proponowanych rozwiązań, nazwany „Dziesiątką Rzecznika MŚP”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz przedstawił już w grudniu 2020 roku. Są to postulaty 244 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

W dziesiątce znajdują się takie postulaty jak:

 1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców
 2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia
 3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących
 4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem
 5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach
 6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania na skutek wszczęcia postępowania karno-skarbowego
 7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów
 8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników
 9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań w przestępstwach gospodarczych
 10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

Dziesiątka ma pomóc firmom w wyjściu z kryzysu po pandemii.

„Będziemy walczyć o wprowadzenie Dziesiątki w życie, ponieważ uważamy, że ona da możliwość szybszego odrobienia strat po COVID-zie […]. Gdybyśmy szybko wdrożyli te rozwiązania, łatwiej odbudowywałoby się nam gospodarkę i przedsiębiorcy szybciej wracaliby do stanu sprzed pandemii" – powiedział Adam Abramowicz.

Mniejsze składki ZUS wg Dziesiątki

Pierwszemu punktowi z tzw. Dziesiątki Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców była poświęcona wtorkowa konferencja. Adam Abramowicz postulował o obniżenie  składek ZUS i podkreślił też, że jest już gotowy odpowiedni projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem.

„Chcemy dokonać zmiany, która w najbliższym czasie jest do przeprowadzenia” – podkreślał Rzecznik MŚP.

Reforma ZUS dla przedsiębiorców zakłada:

 • wykreślenie z ustawy „Mały ZUS plus” limitu przychodowego w wysokości 120 tysięcy złotych. Dzięki temu z tej ulgi mogliby skorzystać przedsiębiorcy, którzy osiągają większy przychód, ale ze względu na specyfikę swojej działalności, np. handel, pośrednictwo, nie przekłada się to na uzyskiwany przez nie dochód;
 • likwidację zasady, że z opłacania obniżonych składek można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności;
 • że to urząd skarbowy lub ZUS będzie wyliczał obniżoną składkę.

Alternatywnie rzecznik apeluje o wprowadzenie dobrowolnego ubezpieczenia społecznego na wzór niemiecki. Przedsiębiorca miałby obowiązek opłacać składkę zdrowotną, a o opłacie pozostałych składek zdecydowałby samodzielnie. Jednak do tej propozycji ostrożnie odnosili się uczestnicy konferencji.

„Jeśli chodzi o tzw. fakultatywność w ubezpieczeniu społecznym, jestem do tego pomysłu niezwykle sceptycznie nastawiony. […] Fakultatywność w ubezpieczeniu społecznym nie istnieje, sprowadza się do opłacania składek przez 5–10% najbardziej świadomych przedsiębiorców” – mówił Wojciech Nagel z BCC.

„Nie ma innej opcji. Na pewno nie zgodzimy się w społeczeństwie takim jak polskie, żeby ludzie nie mieli za co żyć, nie mieli czego jeść, nie mieli dachu nad głową. Czyli pozwolenie dzisiaj na to, żeby społeczeństwo dzisiaj nie oszczędzało, to wygenerowanie ogromnych kosztów na przyszłość” – mówił Marek Góra z SGH.

Dzięki uldze „mały ZUS plus” część przedsiębiorców może płacić mniejsze składki ZUS. Jednak jak pokazuje konferencja, ulgę tę można zmodyfikować, aby większe grupy przedsiębiorców mogły z niej skorzystać.