0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Mniejsze składki ZUS przez wprowadzenie dobrowolności w ich opłacaniu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzący działalność co miesiąc mają opłacać składki. Dlatego większość przedsiębiorców chce opłacać mniejsze składki ZUS Rzecznik MŚP apeluje o wprowadzenie ich dobrowolności. Co chce ulepszyć?

Dziesiątka Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Jeszcze 2020 roku rzecznik MŚP zaproponował pakiet proponowanych rozwiązań, nazwany „Dziesiątką Rzecznika MŚP”, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Były to postulaty 244 organizacji zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

W dziesiątce znajdowały się takie postulaty jak:

  1. Reforma ZUS dla przedsiębiorców
  2. Płaca minimalna na poziomie połowy średniego wynagrodzenia
  3. Zakaz nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków biurokratycznych dla mikroprzedsiębiorców oraz redukcja obecnie istniejących
  4. Zmiany prawa gospodarczego nakładające obowiązki dla przedsiębiorców z minimum półrocznym wyprzedzeniem
  5. Rozliczanie się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń wraz z dostosowaniem stawek do możliwości w poszczególnych branżach
  6. Brak możliwości zawieszenia biegu terminu zobowiązania na skutek wszczęcia postępowania karno-skarbowego
  7. Rada odwoławcza z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych oraz urzędów
  8. Realna odpowiedzialność dyscyplinarna i majątkowa urzędników
  9. Ograniczenie praktyki nadużywania tymczasowych aresztowań w przestępstwach gospodarczych
  10. Skrócenie czasu trwania postępowań gospodarczych.

Dziesiątka miała pomóc firmom w wyjściu z kryzysu po pandemii.

„Będziemy walczyć o wprowadzenie Dziesiątki w życie, ponieważ uważamy, że ona da możliwość szybszego odrobienia strat po COVID-zie […]. Gdybyśmy szybko wdrożyli te rozwiązania, łatwiej odbudowywałoby się nam gospodarkę i przedsiębiorcy szybciej wracaliby do stanu sprzed pandemii" – powiedział Adam Abramowicz.

Mniejsze składki ZUS czyli ich dobrowolność

W ostatnim czasie wrócił temat reformy składek ZUS, mimo że przedstawione propozycja różni się on, od pierwotnych założeń. Rzecznik MŚP przestawił projekt ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców. 

Jak zauważył Rzecznik MŚP ryczałtowy ZUS, wpędza wielu przedsiębiorców w długi i że obecny system, który uniemożliwia poprzez ustanowienie wysokiej bariery wejścia na rynek oraz utrzymania na nim firmy, jest niemoralny. Proponuje on identyczne rozwiązanie, jakie zastosowano w Niemczech, czyli dobrowolność w opłacaniu składki na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorcy.

Obecnie trwa zbiórka podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców. Zgodnie z  obowiązującym prawem, aby mogła być ona procedowana w Sejmie, musi znaleźć wsparcie co najmniej 100 tysięcy osób.

Rzecznika MŚP informuje o zbiórce podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej dobrowolny ZUS dla wszystkich przedsiębiorców.

Jak zakłada Rzecznik MŚP: wprowadzenie dobrowolności opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne przy zachowaniu obowiązku składki na ubezpieczenie zdrowotne doprowadzi do wyjścia wielu firm z szarej strefy, zapobiegnie zadłużeniom, pomoże przejść sektorowi MŚP bardziej bezpiecznie przez nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Jednak projekt ten jest w początkowej fazie i nie wiadomo, jakie są szanse na jego wdrożenie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów