0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tarcza antykryzysowa 9.0 – kto otrzyma świadczenia z ZUS?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 wprowadza ponownie możliwości wnioskowania o ulgi dla przedsiębiorców. Nowa Tarcza antykryzysowa przewiduje zwolnienie z ZUS oraz świadczenie postojowe, ale tylko dla wybranych branż. Sprawdź!

Tarcza antykryzysowa - zwolnienie z ZUS

Do tej pory ze zwolnienia ze składek ZUS mogły skorzystać osoby, które są zgłoszone z odpowiednim kodem PKD. Tym razem będzie tak samo, jednak nowością jest poszerzenie katalogu kodów PKD. Bardzo ważne jest jednak to, że weryfikacja kodów PKD będzie się odbywała zgodnie ze stanem z 31 marca 2021 roku. Niestety do tej pory wielu przedsiębiorców dopisywało odpowiedni kody PKD do swojej działalności, aby móc skorzystać z ulg, co z kolei odbierało szansę innym bardziej potrzebującym przedsiębiorstwom.

Termin weryfikowania kodów PKD będzie przypadał na 31 marca 2021 roku, tak aby jak najwięcej potrzebujących przedsiębiorców skorzystało z ulgi.

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

 • za styczeń 2021 roku
 • albo za grudzień 2020 roku i styczeń 2021 roku,
 • albo za luty 2021 roku,
 • albo za marzec i kwiecień 2021 roku,
 • albo za kwiecień 2021 roku.

Aby otrzymać zwolnienie, przedsiębiorca zobowiązany będzie złożyć wniosek RDZ-B7. Termin przyjmowania wniosków zaczyna się 4 maja 2021 roku, a kończy 30 czerwca 2021 roku. Deklarację DRA przedsiębiorca będzie musiał złożyć do 30 czerwca 2021 roku, chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

17 nowych kodów PKD

Jak już wcześniej wspomniano, nowa Tarcza antykryzysowa poszerzyła listę branż, które mogą skorzystać ze zwolnienia z ZUS. Dodatkowe kody PKD dotyczą następujących branż: 

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli także otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy, ale tylko w określonych przypadkach. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7) można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie w życie 4 maja 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów