0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyższa emerytura i renta w 2023 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od przyszłego roku planowane jest wprowadzenie zmian dotyczących waloryzacji świadczeń dla emerytów i rencistów. Obecny poziom najniższych świadczeń nie jest równy nawet połowie minimalnego wynagrodzenia, co przy ciągle rosnącej inflacji jest dla seniorów bardzo dotkliwe. Czy wyższa emerytura i renta zapowiadana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej faktycznie zwiększy komfort życia osób pobierających te świadczenia? Poniżej przedstawiamy konkretne kwoty.

Coroczne podwyżki emerytur i rent

Każdego roku, a dokładnie od 1 marca emeryci i renciści mogą liczyć na wyższe świadczenia. W ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych znajdziemy zapisy o wskaźniku waloryzacji. Jak można przeczytać w art. 89 ust. 1, jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W 2022 roku wynosił on 107%. Wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa wcześniej, jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów albo średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli jest on wyższy od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

O ile wyższa emerytura i renta w 2023 roku?

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w przyszłym roku prognozuje się, że wskaźnik zwiększy się do 113,8%. Ponadto podana została również informacja, na czym ma polegać zmiana zasad waloryzacji. Po pierwsze na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do kwoty 1588,44 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, natomiast w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do kwoty 1191,33 zł. Po drugie zmiana ma polegać na zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 250 zł.

Zgodnie z projektowaną regulacją wszystkie emerytury i renty zostaną podwyższone wskaźnikiem waloryzacji z gwarantowaną kwotą podwyżki 250 zł.

Seniorzy mogą się już przygotować na to, że wyższa emerytura i renta będzie z pewnością przyznawana od marca. Jednakże, czy kwoty pozostaną takie, jak te zaproponowane w projekcie – na to pytanie odpowiedź poznamy zapewne w przyszłym roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów