0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS przyzna ubezpieczenie zdrowotne wszystkim zarejestrowanym!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ubezpieczenie zdrowotne w obecnym stanie prawnym przysługuje osobom bez pracy, ale pod warunkiem posiadania statusu bezrobotnego. Pojawił się jednak projekt, który znacznie rozszerzy ten katalog i ubezpieczenie będzie przysługiwało wszystkim. Dowiedz się więcej!

Ubezpieczenie zdrowotne 

Obecnie prawo do opieki medycznej mają osoby pracujące lub prowadzące działalność, zarejestrowane w ośrodku pomocy społecznej lub dopisane do ubezpieczenia członka rodziny, a także osoby posiadające status bezrobotnego. Bywają jednak sytuacje, gdzie osoba nie zgłosi się do urzędu pracy i wówczas nie ma prawa korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Nowy projekt, który niedawno pojawił się w Ministerstwie Rozwoju, wydaje się więc rewolucyjny, zakłada bowiem zmianę w tym zakresie.

Każdy będzie mógł się zgłosić do ubezpieczenia?

Projekt zakłada oddzielenie dwóch kwestii – mianowicie rejestr bezrobotnych ma służyć wyłącznie gromadzeniu danych dotyczących bezrobotnych bez wpływu na ubezpieczenie zdrowotne. Prawo do ubezpieczenia zyska także każda osoba bez pracy czy emerytury. Wnioski będą składane elektronicznie, np. poprzez PUE ZUS. Dla osób, które nie korzystają na co dzień z komputera czy internetu, będzie możliwe wnioskowanie drogą listowną. 

Co wniesie nowe prawo?

Dzięki takiej reformie może zmaleć liczba osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Jak komentuje Monika Fedorczuk, ekspert Konfederacji Lewiatan:

Koncepcja sama w sobie jest dobra: urzędy pracy przestaną się zajmować tymi, którzy nie potrzebują i nie chcą ich usług, a ponadto zmaleją koszty administracyjne obsługi bezrobotnych, chociażby poprzez zmniejszenie liczby przekazywanych danych pomiędzy ZUS a powiatowym urzędem pracy. 

Dzięki zmianom bez względu na posiadany status każdemu będzie przysługiwała możliwość korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. W przypadku utraty pracy czy emerytury będzie można wnioskować do ZUS-u o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym. Co ciekawe, jak wskazują statystyki, obecnie wiele osób zgłasza się do urzędu pracy jedynie w celu uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, a nie w celu szukania pracy. 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów