0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nie zapomnij o paragonie dla klienta - podstawowy obowiązek sprzedawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ministerstwo Finansów kilka razy w roku organizuje akcję Nie bądź jeleń, weź paragon, której celem jest zwiększenie świadomości konsumentów, promowanie uczciwych przedsiębiorców i karanie oszustów. Ale to nie jedyny powód, dla którego sprzedawcy powinni dopilnować tego, by paragon został wydany nabywcy. Robisz zakupy? Nie zapomnij o paragonie. Dowiedz się, jakie prawa wynikają z tytułu paragonu.

Nie zapomnij o paragonie - dlaczego to takie ważne?

Paragon to dowód zakupu. Dokumentuje, co było przedmiotem sprzedaży, kiedy i za ile został sprzedany. Na jego podstawie konsument może dochodzić swoich praw. Ponadto Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na to, że: "Żądając od sprzedawcy paragonu, wspieramy uczciwą konkurencję oraz przyczyniamy się do zwalczania szarej strefy. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy”. Paragon stanowi podstawę do:

 • składania reklamacji,
 • zwrotu towaru.

Pamiętając o zabraniu paragonu, przyczyniamy się do walki z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani. Możemy też porównać cenę naszego zakupu z cenami w innych sklepach.

Paragon - kiedy musisz go wziąć?

Generalną zasadą jest, że po każdej transakcji otrzymujesz od sprzedawcy paragon. Nawet brak prądu, awaria kasy nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku jego wydania. Sprzedaż bez dowodu zakupu jest przestępstwem skarbowym. Jeśli nie otrzymasz paragonu od sprzedawcy, możesz zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego albo urzędu kontroli skarbowej. W przypadku problemów wynikających z nieotrzymania tego dokumentu, np. przy reklamacji, pomoże ci rzecznik konsumentów.

Wyjątki od reguły - kto jest zwolniony z wydawania paragonów?

Przepisy określają przypadki, kiedy sprzedawca zwolniony jest z ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Po pierwsze obowiązek rejestrowania nie dotyczy przedsiębiorców, których roczne obroty nie przekroczyły w danym roku 20 tysięcy złotych. Zwolnienia z kasy fiskalnej zostały określone także w załączniku do rozporządzenie, są to tzw. zwolnienia przedmiotowe związane są też z typem prowadzonej działalności.

W § 4 ust. 1 rozporządzenia został wymienione czynności, które bezwzględnie należy ujmować na kasie rejestrującej, bez względu na limit obrotów. Są nimi m.in.:

a) dostawy:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
 • perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

b) świadczenia usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
 • doradztwa podatkowego,
 • związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie: – świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz – usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów