Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Tylko wysyłka elektroniczna deklaracji VAT od 2017 roku!

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami podatnik miał kilka możliwości dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Mianowicie mógł deklarację złożyć osobiście, wysłać ją pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Wybór należał tylko i wyłącznie do podatnika i jego preferencji. Od początku 2017 roku kwestia ta ulegnie zmianie. Będzie możliwa tylko i wyłącznie wysyłka elektroniczna deklaracji VAT.

Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT od 2017 roku

Obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT wprowadził art. 99 ust. 11b ustawy o VAT.

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT

Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co ważne zgodnie z nowymi przepisami również informacje podsumowujące VAT UE oraz VAT-27 należy wysyłać elektronicznie. Obowiązek ten dotyczy także korekt informacji podsumowujących.

Informacje podsumowujące VAT UE

Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.


Art. 101 ustawy o VAT

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27

Art. 101a ust. 2 ustawy o VAT

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.


Art. 101a ust. 4 ustawy o VAT

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kogo dotyczy obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT?

Obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT od stycznia 2017 r. (lub I kwartału 2017 roku) będzie dotyczył podatników:

  • zobligowanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;

  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług (uczestnicy obrotu objętego procedurą odwrotnego obciążenia);

  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Ważne!

Obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT będzie dotyczył wszystkich podatników bez wyjątku począwszy od stycznia 2018 roku.

Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT z systemu księgowości online wfirma.pl

Podatnik powinien dysponować odpowiednimi narzędziami do prowadzenia księgowości, które umożliwiają elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT jak np. wfirma.pl.

Deklaracje VAT sporządzone w systemie oraz ich ewentualne korekty podatnik może wysłać z systemu przechodząc do zakładki BIURO >> DEKLARACJE >> PODATEK VAT gdzie należy zaznaczyć odpowiednią i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

 

Następnie w oknie, które się pojawi należy pozostać w zakładce BEZ PODPISU i w celach weryfikacyjnych podać wartość przychodu wynikającą z zeznań rocznych sprzed 2 lat tzn. dla deklaracji wysłanych w 2016 roku będzie to przychód z roku 2014, natomiast dla deklaracji wysłanych w 2017 roku będzie to przychód z roku 2015.