Poradnik Przedsiębiorcy

Tylko elektroniczna wysyłka deklaracji VAT

Jeszcze niedawno podatnik miał kilka możliwości dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Mianowicie mógł deklarację złożyć osobiście, wysłać ją pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Wybór należał tylko i wyłącznie do podatnika i jego preferencji. Jednak od początku 2018 roku kwestia ta uległa zmianie. Od tego momentu możliwa jest tylko i wyłącznie elektroniczna wysyłka deklaracji VAT. Natomiast od połowy 2019 roku obowiązek składania deklaracji VAT ma zostać zniesiony na rzecz obowiązku składania JPK_VDEK.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - w jakich przypadkach?

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT została wprowadzona art. 99 ust. 11b ustawy o VAT.

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT
Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co ważne zgodnie z obowiązującymi przepisami również informacje podsumowujące VAT UE oraz VAT-27 należy wysyłać elektronicznie. Obowiązek ten dotyczy także korekt informacji podsumowujących.

Informacje podsumowujące VAT UE

Elektroniczna wysyłka deklaracji dotyczy również informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych czyli VAT-UE. 

Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27

Obowiązek formy elektronicznej dotyczy również deklaracji VAT-27 zawierającej informacje o krajowym obrocie z odwrotnym obciążeniem.

Art. 101a ust. 2 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101a ust. 4 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kogo dotyczy obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT?

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT od 2018 roku dotyczyły wszystkich podatników bez wyjątku.

JPK_VDEK zamiast elektronicznej wysyłki deklaracji od lipca 2019 r.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowej struktury JPK - JPK_VDEK, która ma zastąpić dotychczas składane deklaracje VAT oraz równocześnie plik JPK_VAT.

Jakie deklaracje zastąpi JPK_VDEK?

Nową strukturą JPK_VDEK zakłada zastąpienie: VAT-7, VAT-7K, VAT-27, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD. Rozważane jest zastąpienie VAT-12.

Pierwotnie wdrożenie JPK_VDEK było planowane na początek 2019 roku. Jednak zgodnie z najnowszymi informacjami wdrożenie tego rozwiązania ma zostać przesunięte na lipiec 2019 roku, co jest podyktowane koniecznością zakończenia prac nad zmianami w ustawie o VAT oraz Ordynacji podatkowej.

JPK_VDEK ma być podstawą do rozliczenia VAT, co ma służyć ograniczeniu liczby przesyłanych danych dotyczących ewidencji VAT do jednego dokumentu.

Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT z systemu księgowości online wfirma.pl

Chcąc wywiązać się z obowiązku elektronicznej wysyłki deklaracji VAT podatnik powinien dysponować odpowiednimi narzędziami do prowadzenia księgowości, które umożliwiają elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT jak np. wFirma.pl.

Deklaracje VAT sporządzone w systemie oraz ich ewentualne korekty podatnik może wysłać z systemu przechodząc do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć wygenerowaną deklaracje i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w systemie wfirma

Następnie w oknie, które się pojawi należy pozostać w zakładce BEZ PODPISU i w celach weryfikacyjnych podać wartość przychodu wynikającą z zeznań rocznych sprzed 2 lat tzn. dla deklaracji wysłanych w 2018 roku będzie to przychód z roku 2016. Natomiast dla deklaracji wysyłanych w 2019 roku będzie to przychód z zeznania rocznego za rok 2017.

Następnie należy wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - weryfikacja kwotą przychodu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta wraz z komunikatem:Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - komunikat wysyłki deklaracji

Wówczas należy pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Więcej na ten temat w artykule: E-deklaracje

System wfirma.pl jako jeden z nielicznych udostępnia możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji ZUS oraz plików JPK.