Poradnik Przedsiębiorcy

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT od 2018 roku!

Zgodnie z przepisami do końca 2017 r. podatnik miał kilka możliwości dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Mianowicie mógł deklarację złożyć osobiście, wysłać ją pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Wybór należał tylko i wyłącznie do podatnika i jego preferencji. Jednak od początku 2018 roku kwestia ta uległa zmianie. Od tego momentu możliwa jest tylko i wyłącznie elektroniczna wysyłka deklaracji VAT.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - w jakich przypadkach?

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT została wprowadzona art. 99 ust. 11b ustawy o VAT.

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT
Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co ważne zgodnie z obowiązującymi przepisami również informacje podsumowujące VAT UE oraz VAT-27 należy wysyłać elektronicznie. Obowiązek ten dotyczy także korekt informacji podsumowujących.

Informacje podsumowujące VAT UE
Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27
Art. 101a ust. 2 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101a ust. 4 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kogo dotyczy obowiązek wysyłki elektronicznej deklaracji VAT?

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT od 2018 roku dotyczyły wszystkich podatników bez wyjątku.

Z kolei obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT od stycznia 2017 r. (lub I kwartału 2017 roku) dotyczył jedynie wybranych podatników:

  • zobligowanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE;

  • będących dostawcami towarów lub świadczącymi usługi, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz nabywcami tych towarów lub usług (uczestnicy obrotu objętego procedurą odwrotnego obciążenia);

  • obowiązani, zgodnie z art. 45ba ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 27 ust. 1c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kolejne zmiany dotyczące składania ewidencji VAT od 2019 r.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie nowej struktury JPK - JPK_VDEK, która ma zastąpić dotychczas składną deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz równocześnie plik JPK_VAT. Obecnie nie jest znana dokładna data wprowadzenia nowego pliku JPK, jednak jak zapowiada MF ma on zostać wprowadzony w 2019 r. Dla czynnych podatników VAT plik JPK_VDEK ma być podstawą do rozliczenia VAT, co ma służyć ograniczeniu liczy przesyłanych danych dotyczących ewidencji VAT do jednego dokumentu.

Wysyłka elektroniczna deklaracji VAT z systemu księgowości online wfirma.pl

Podatnik powinien dysponować odpowiednimi narzędziami do prowadzenia księgowości, które umożliwiają elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT jak np. wfirma.pl.

Deklaracje VAT sporządzone w systemie oraz ich ewentualne korekty podatnik może wysłać z systemu przechodząc do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy zaznaczyć wygenerowaną deklaracje i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w systemie wfirma

Następnie w oknie, które się pojawi należy pozostać w zakładce BEZ PODPISU i w celach weryfikacyjnych podać wartość przychodu wynikającą z zeznań rocznych sprzed 2 lat tzn. dla deklaracji wysłanych w 2018 roku będzie to przychód z roku 2016.

Następnie należy wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - weryfikacja kwotą przychodu

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta wraz z komunikatem:

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - komunikat wysyłki deklaracji

Wówczas należy pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Więcej na ten temat w artykule: E-deklaracje

System wfirma.pl jako jeden z nielicznych udostępnia możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji ZUS oraz plików JPK.