0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tylko elektroniczna wysyłka deklaracji VAT i pliku JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jeszcze niedawno podatnik miał kilka możliwości dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego. Mianowicie mógł deklarację złożyć osobiście, wysłać ją pocztą tradycyjną lub elektronicznie. Wybór należał tylko i wyłącznie do podatnika i jego preferencji. Jednak od początku 2018 roku kwestia ta uległa zmianie. Od tego momentu możliwa jest tylko i wyłącznie elektroniczna wysyłka deklaracji VAT. Natomiast od października 2020 roku obowiązek składania deklaracji VAT został zniesiony na rzecz obowiązku składania JPK_V7 (tzw. JPK_VAT z deklaracją).

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - w jakich przypadkach?

Deklaracje VAT

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT została wprowadzona art. 99 ust. 11b ustawy o VAT i dotyczy deklaracji takich jak np.:

 • VAT-7/VAT-7K
 • VAT-8
 • VAT-9M

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT
Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co ważne zgodnie z obowiązującymi przepisami również informacje podsumowujące VAT UE należy wysyłać elektronicznie. Obowiązek ten dotyczy także korekt informacji podsumowujących.

Informacje podsumowujące VAT UE

Elektroniczna wysyłka deklaracji dotyczy również informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, czyli VAT-UE. 

Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

JPK_V7 zamiast elektronicznej wysyłki deklaracji od 1 października 2020 r.

JPK z deklaracją - miesięcznie i kwartalnie

Od 1 października 2020 roku wszystkie firmy (będące czynnymi podatnikami VAT) obowiązuje wysyłka JPK_VAT z deklaracją, która zastąpiła dotychczas składane deklaracje VAT oraz równocześnie plik JPK_VAT. Podatnicy aktualnie będą wysyłali na serwery Ministerstwa Finansów co miesiąc plik:

 • JPK_V7M w przypadku miesięcznego rozliczania VAT (obejmuje zarówno część ewidencyjną jak i deklaracyjną),
 • JPK_V7K w przypadku kwartalnego rozliczania VAT (obejmuje tylko część ewidencyjną; część deklaracyjna będzie dołączona do JPK_V7K za ostatni miesiąc danego kwartału).

Jakie deklaracje zastąpi JPK_V7?

Nowa struktura JPK_V7 zastąpiła deklarację: VAT-7, VAT-7K, VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD.

Co ważne, przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą zobligowani do składania:

 • VAT-UE – informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,

 • VAT-9M – deklaracji podatnika zwolnionego z VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, 

 • VAT-8 – deklaracji podatnika zwolnionego z VAT przy transakcjach wewnątrzwspólnotowych, 

 • VAT-11 – deklaracji dotyczącej okazjonalnej sprzedaży samochodów w WDT, 

 • VAT-12 – deklaracji VAT dla podatników świadczących działalność w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, 

 • VAT-13 – deklaracji VAT przedstawiciela podatkowego, 

 • VAT-21 – deklaracji VAT dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, 

 • VAT-23 – formularza dla WNT nowego samochodu.

JPK_V7 jest podstawą do rozliczenia VAT, co ma służyć ograniczeniu liczby przesyłanych danych dotyczących ewidencji VAT do jednego dokumentu.

Wysyłka elektroniczna deklaracji z systemu księgowości online wfirma.pl

Chcąc wywiązać się z obowiązku elektronicznej wysyłki deklaracji VAT (lub pliku JPK_V7) podatnik powinien dysponować odpowiednimi narzędziami do prowadzenia księgowości, które umożliwiają elektroniczną wysyłkę deklaracji VAT jak np. wFirma.pl.

JPK_V7 sporządzone w systemie podatnik może wysłać z systemu przechodząc do zakładki START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, gdzie należy zaznaczyć wygenerowaną deklaracje i w górnym menu wybrać opcję WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU.

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT a system wfirma.pl

Następnie w oknie, które się pojawi należy pozostać w zakładce BEZ PODPISU i w celach weryfikacyjnych podać wartość przychodu wynikającą z zeznań rocznych sprzed 2 lat tzn. dla deklaracji wysłanych w 2020 roku będzie to przychód z roku 2019. Następnie należy wybrać opcję WYŚLIJ DO URZĘDU.

Po dokonaniu poprawnej wysyłki przy deklaracji pojawi się zielona koperta wraz z komunikatem:Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT - komunikat wysyłki deklaracji

Wówczas należy pobrać UPO (urzędowe poświadczenie odbioru). W tym celu należy zaznaczyć deklarację i z górnego menu wybrać opcję POBIERZ UPO.

Szczegółowe informacje na temat generowania i wsyłki pliku JPK_V7 zostały opisane w artykule: Generowanie i wysyłka JPK V7 w systemie wfirma.pl

System wfirma.pl jako jeden z nielicznych udostępnia możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji ZUS oraz plików JPK.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów