0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wartość przychodu a limit zwolnienia z kasy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W poprzednim roku założyłem działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia z kasy rejestrującej ze względu na wysokość obrotu. Na tę chwilę mój przychód wynosi około 30 tys. zł,  jednak większość sprzedaży zarówno dla firm, jak i osób prywatnych udokumentowana jest fakturami. Więc z tego co wiem, nie wliczają się one do limitu. Proszę o potwierdzenie czy moje stanowisko jest słuszne.

Arkadiusz, Zagórze Śląskie

 

W przypadku podatników, którzy w roku 2016 rozpoczęli dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, limit zwolnienia z kasy uprawniający do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie w 2017 r. wynosi 20 000 zł, bez względu na okres wykonywania tych czynności w 2016 roku (§ 7 rozporządzenia).

Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca jest zobligowany do zainstalowania kasy rejestrującej w ciągu dwóch miesięcy licząc od miesiąca, w którym podatnik przekroczył obrót realizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Do limitu obrotów wliczana jest sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych bez względu na to czy zostanie ona udokumentowana fakturą czy też innym dokumentem sprzedaży, co w konsekwencji oznacza, że Pańskie stanowisko jest nieprawidłowe.

W § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymieniony został katalog czynności w przypadku których nie ma zastosowania 2 miesięczny okres na zainstalowanie kasy fiskalnej. W przypadku tych czynności kasę fiskalną należy zainstalować wraz z pierwszą sprzedażą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów