0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dropshipping - jak przekazać paragon do nabywcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę e-sklep na zasadzie dropshippingu. Głównymi odbiorcami są osoby prywatne. Niestety nie mogę korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Współpracuję z hurtownią, jednak ta nie chce dołączać do przesyłek dostarczonych przeze mnie paragonów. Czy mogę przesyłać paragony na maila nabywcy w formie skanu?

Sylwester, Oleśnica

 

Nabywca nie może otrzymać skanu paragonu. Do jego rąk musi przekazać Pan oryginał. Gdy hurtownia dokonująca wysyłki w ramach dropshippingu nie chce do przesyłek załączać dostarczonych przez Pana paragonów, wówczas paragon powinien Pan przesłać oddzielnie.

Innym rozwiązaniem wartym rozważenia jest wystawienie e-faktur do paragonu i ich przesyłanie elektroniczne do nabywcy. Faktury trafiłaby wówczas do niego, a w dokumentacji sprzedawcy pozostawałaby faktura z podpiętym oryginalnym paragonem (po uprzednim zewidencjonowaniu transakcji na kasie fiskalnej, co należy uczynić w pierwszym kroku). Wówczas problem przekazania paragonu nabywcy w ramach sprzedaży opartej o dropshipping.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT fakturę do paragonu obowiązkowo należy wystawić na prośbę osoby prywatnej (nabywcy). Kwestię tę reguluje art. 106b ust. 3 ustawy:

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

- jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów