0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż na festynie a wykorzystanie kasy fiskalnej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podmioty, które dokonują sprzedaży na różnego rodzaju festynach, powinny zastanowić się, czy takie czynności nie stanowią działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach może bowiem okazać się, że konieczne jest ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Czy wiesz, jak ewidencjonować sprzedaż na festynie?

Sprzedaż na festynie a działalność gospodarcza

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową, m.in. wytwórczą, budowlaną, handlową czy usługową.

Ponadto zgodnie z ustawą o VAT, podatnikami podatku VAT są osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza obejmuje czynności polegające na wykorzystywaniu towarów bądź wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły, w celach zarobkowych.

W związku z powyższym konieczne byłoby ustalenie, czy dokonywana sprzedaż na festynie spełnia powyższe warunki, tak by uznać ją za działalność gospodarczą.

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności

Należy mieć na względzie, że sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji na kasie fiskalnej. Jednak w niektórych sytuacjach możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Ważne!

Zwolnieniu z kasy fiskalnej podlega dostawa towarów oraz świadczenie usług, jeśli obrót ze sprzedaży nie przekroczył w poprzednim roku 20 000 zł.

Natomiast gdy działalność gospodarcza została rozpoczęta w trakcie trwania roku, to limit obowiązujący do kasy fiskalnej ustalany jest proporcjonalnie.

Kiedy zwolnienie z kasy fiskalnej nie ma zastosowania?

Nie każdy rodzaj działalności może skorzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej pomimo nieprzekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących bezwzględny obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej dotyczy m.in. dostawy:

  • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,

  • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

  • wyrobów tytoniowych czy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,

  • perfum i wód toaletowych.

Sprzedaż na festynie a obowiązek posiadania kasy fiskalnej

W sytuacji, gdy sprzedaż na festynie dokonywana jest przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą i sprzedaż ta dokonywana jest w ramach prowadzonej działalności, to przedsiębiorca również na festynie musi posiadać kasę fiskalną. W związku z tym sprzedaż na festynie musi zostać nabita na kasę fiskalną.

Jeśli jednak przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, również podczas sprzedaży na festynie zwolnienie obowiązuje. Oczywiście zwolnienie to przysługuje do momentu przekroczenia kwoty obrotu w wysokości 20 000 zł.

Przedsiębiorcy powinni jednak mieć na względzie, że w przypadku sprzedaży niektórych towarów bądź świadczenia usług obowiązuje bezwzględny obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Obowiązek ten dotyczy czynności i towarów wymienionych w artykule 4 wspomnianego powyżej rozporządzenia.

W związku z tym przedsiębiorca, który świadczy usługi cateringowe lub dokonuje dostawy napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% czy też sprzedaje wyroby tytoniowe, podlega wyłączeniu ze zwolnienia. Przy czym nie ma tutaj znaczenia fakt, czy jest to sprzedaż na festynie, czy w stałym miejscu prowadzenia działalności. Dlatego też sprzedaż wyżej wymienionych artykułów musi bezwzględnie zostać nabita na kasę fiskalną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów