Poradnik Przedsiębiorcy

Zamortyzowany samochód - sprzedaż czy darowizna?

Z końcem maja mój samochód zostanie w pełni zamortyzowany. Chciałbym go w związku z tym sprzedać lub darować rodzinie. Która z opcji jest korzystniejsza i jakie wiążą się z nimi opłaty? Czy zamortyzowany samochód, który został darowany samochód będę mógł wynajmować? Czy koszty wypożyczenia oraz opłaty ponoszone na samochód będą stanowiły koszty firmy?

Andrzej, Oława

 

Sprzedaż w pełni zamortyzowanego samochodu nie powoduje powstania kosztów uzyskania przychodu ze względu na fakt, że samochód został już zamortyzowany - amortyzację zaliczono do kosztów.

Sprzedany zamortyzowany samochód powoduje powstanie przychodu oraz obowiązek opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT - w takiej sytuacji powinno się wystawić fakturę i ustalić odpowiednią stawkę VAT.

Z kolei zamortyzowany samochód i darowanie go najbliższej rodzinie (tj małżonkowi, zstępnym, wstępnym, pasierbowi, rodzeństwu, ojczymowi, macosze) jest neutralne, jeśli chodzi o podatek PIT, jednak osoby te w terminie 6 miesięcy od otrzymania darowizny muszą zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego.

Na gruncie podatku VAT skutki darowania zamortyzowanego samochodu są uzależnione od tego, czy pojazd wykorzystywany był w działalności opodatkowanej lub czy przy zakupie podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT, a jeśli nie przysługiwało, czy podatnik skorzystał z możliwości odliczenia VAT od części składowych zakupionych do tego pojazdu. Jeżeli któraś z tych sytuacji miała miejsce, wówczas darowizna spowoduje konieczność naliczenia VAT i wykazania go w deklaracji. Dla zaksięgowania tego zdarzenia sporządza się dowód wewnętrzny.

Wynajmowanie samochodu darowanego członkowi najbliższej rodziny pozwoli zaliczyć wydatki takie jak zakup paliwa do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej kilometrówki. Z kolei czynsz za wynajem (opłata) stanowi bezpośredni koszt.