0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nieuczciwa konkurencja - czego boją się biura rachunkowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Biura rachunkowe cieszą się dużym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosło zapotrzebowanie na usługi księgowe, a warunki umożliwiające prowadzenie własnego biznesu podatkowego zostały obniżone poprzez deregulację zawodów. Na chwilę obecną rynek jest już dość nasycony księgowymi. Konkurencja rośnie, więc biura rachunkowe w obawie przed zbyt dużą podażą tego typu usług zaczynają się bronić. Czego się boją biura rachunkowe? Jak się okazuje problem stanowi często nieuczciwa konkurencja ze strony byłych pracowników. W naszym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak zabezpieczyć swój interes po odejściu dobrego pracownika.

Dobry pracownik to inwestycja w firmę

Dobry pracownik kosztuje bardzo dużo nakładu pracy i często kapitału finansowego. Ta inwestycja przekłada się na wizytówkę firmy, ponieważ fundamentem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest właśnie kapitał ludzki. Z kolei dla każdego przedsiębiorcy najlepszą recenzją jest zadowolony klient, obsłużony w fachowy i uprzejmy sposób. Wszystkie założenia sprawdzają się do czasu, gdy dobry pracownik postanowi odejść z firmy.

Pracownicy biur rachunkowych w trakcie kilkuletniej pracy nawiązują przyjazne relacje, zdobywają cenne doświadczenie i pojęcie o tym, w jaki sposób poprowadzić tego typu biznes. Dla pracodawcy może to okazać się niekorzystnym przedsięwzięciem, gdyż razem z pracownikiem mogą odejść klienci biura.

Były pracownik a nieuczciwa konkurencja

W ostatnim czasie świadomość właścicieli biur rachunkowych na temat problemu, jakim jest nieuczciwa konkurencja znacznie wzrosła, dlatego coraz więcej mówi się o sposobach niwelowania tego problemu. Wiara w lojalność pracownika to za mało, aby zaryzykować utratę bazy klientów. Tym bardziej, gdy były pracownik rejestruje swoją działalność i otwiera biuro rachunkowe na własną rękę. Wiadomo, że początkowe stadium prowadzenia działalności zawsze jest trudne, ponieważ trzeba pozyskać klientów, w związku z czym przejęcie ich od swojego byłego pracodawcy może okazać prostym wyjściem z opresji.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją?

Właściciele biur rachunkowych coraz częściej zabezpieczają się przed nielojalnym pracownikiem i podpisują umowę o zakazie konkurencji. Jednak, co zrobić kiedy tego typu umowa - z różnych powodów - nie została spisana? 

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji jest najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym interesy biura rachunkowego po odejściu “dobrego pracownika”. Takie pisemne ustalenia wiążą się jednak z tym, że po rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca musi wypłacać pracownikowi odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Tego typu umowę można rozwiązać przed upływem okresu, na jaki została zawarta, bez obowiązku dalszego wypłacania odszkodowania, pod warunkiem, że taka możliwość będzie wynikła z treści tej umowy.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Nie zawarłeś z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji? Nic straconego, ponieważ właściciel firmy w ochronie jej interesu ma prawo powołać się na obowiązek tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnienie do wiadomości publicznej informacje gospodarcze firmy, co do których przedsiębiorca dołożył wszelkich starań w celu zachowania ich poufności.

Za wartość gospodarczą biura rachunkowego należy uznać obowiązujące ceny usług, standardy obsługi klientów, koszty i opłacalność usług czy dane teleadresowe. Obowiązek zabezpieczenia poufności informacji gospodarczych przed osobami spoza firmy ma kluczowe znaczenie, ponieważ w razie braku takich działań, tajemnica przedsiębiorstwa nie obowiązuje. Wówczas pracownik bez obaw może wykorzystać te informacje jako ogólną wiedzę. Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2000 r. (sygn. akt I CKN 304/00),  zgodnie z którym pracownik miał prawo wykorzystać we własnej działalności informacje, co do których przedsiębiorca nie podjął niezbędnych zdziałań w celu zachowania ich poufności.

Właściciel biura rachunkowego powinien dbać o własny biznes i zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją ze strony byłego pracownika. Podstawę zabezpieczenie stanowi umowa o zakazie konkurencji. Ponadto warto wprowadzić do firmy prawo tajemnicy przedsiębiorstwa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów