Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Nieuczciwa konkurencja - czego boją się biura rachunkowe?

Biura rachunkowe cieszą się dużym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich kilku lat znacznie wzrosło zapotrzebowanie na usługi księgowe, a warunki umożliwiające prowadzenie własnego biznesu podatkowego zostały obniżone. Na chwilę obecną rynek nie jest aż tak bardzo nasycony księgowymi, jednak za chwilę może się to zmienić. Konkurencja rośnie, więc biura rachunkowe w obawie przed zbyt dużą podażą tego typu usług zaczynają się bronić. Czego się boją biura rachunkowe? Jak się okazuje problem stanowi nieuczciwa konkurencja ze strony byłych pracowników. W naszym artykule znajdziesz odpowiedź na pytanie, jak zabezpieczyć swój interes po odejściu dobrego pracownika.

Dobry pracownik to inwestycja w firmę

Dobry pracownik kosztuje bardzo dużo nakładu pracy i często kapitału finansowego. Ta inwestycja przekłada się na wizytówkę firmy, ponieważ fundamentem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa jest właśnie kapitał ludzki. Z kolei dla każdego przedsiębiorcy najlepszą recenzją jest zadowolony klient, obsłużony w fachowy i uprzejmy sposób. Wszystkie założenia sprawdzają się do czasu, gdy dobry pracownik postanowi odejść z firmy.


Pracownicy biur rachunkowych w trakcie kilkuletniej pracy nawiązują przyjazne relacje, zdobywają cenne doświadczenie i pojęcie o tym, w jaki sposób poprowadzić tego typu biznes. Dla pracodawcy może to okazać się niekorzystnym przedsięwzięciem, gdyż razem z pracownikiem mogą odejść klienci biura.

Były pracownik a nieuczciwa konkurencja

W ostatnim czasie świadomość właścicieli biur rachunkowych na temat problemu, jakim jest nieuczciwa konkurencja znacznie wzrosła, dlatego coraz więcej mówi się o sposobach niwelowania tego problemu. Wiara w lojalność pracownika to za mało, aby zaryzykować utratę bazy klientów. Tym bardziej, gdy były pracownik rejestruje swoją działalność i otwiera biuro rachunkowe na własną rękę. Wiadomo, że początkowe stadium prowadzenia działalności zawsze jest trudne, ponieważ trzeba pozyskać klientów, w związku z czym przejęcie ich od swojego byłego pracodawcy może okazać prostym wyjściem z opresji.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwą konkurencją?

Właściciele biur rachunkowych coraz częściej zabezpieczają się przed nielojalnym pracownikiem i podpisują umowę o zakazie konkurencji. Jednak, co zrobić kiedy tego typu umowa - z różnych powodów - nie została spisana? 

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji jest najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym interesy biura rachunkowego po odejściu “dobrego pracownika”. Takie pisemne ustalenia wiążą się jednak z tym, że po rozwiązaniu stosunku pracy pracodawca musi wypłacać pracownikowi odszkodowanie za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Tego typu umowę można rozwiązać przed upływem okresu, na jaki została zawarta, bez obowiązku dalszego wypłacania odszkodowania, pod warunkiem, że taka możliwość będzie wynikła z treści tej  umowy.

Tajemnica przedsiębiorstwa

Nie zawarłeś z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji? Nic straconego, ponieważ właściciel firmy w ochronie jej interesu ma prawo powołać się na obowiązek tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnienie do wiadomości publicznej informacje gospodarcze firmy, co do których przedsiębiorca dołożył wszelkich starań w celu zachowania ich poufności.