0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing samochodu osobowego - wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy starają się jak najwięcej poniesionych przez siebie wydatków zaliczyć do kosztów firmowych. Czy leasing samochoduosobowego może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów? Sprawdź, jakie konsekwencje podatkowe rodzi leasing samochodu osobowego.

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Samochód użytkowany w ramach leasingu operacyjnego nie może zostać zaliczony do środków trwałych przedsiębiorcy, a co za tym idzie nie podlega amortyzacji. Przez okres trwania leasingu operacyjnego to firma leasingowa jest właścicielem auta, dlatego też to ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych pojazdu.

Koszty związane z bieżącym użytkowaniem leasingowego pojazdu - typu paliwo, myjnia, opłaty autostradowe czy też koszty napraw - zaliczane są przez przedsiębiorcę bezpośrednio w koszty podatkowe. Warto również podkreślić, że przedsiębiorca w celu rozliczenia tych kosztów nie ma obowiązku prowadzić kilometrówki dla celów podatku dochodowego. 

Do kosztów zalicza się również raty leasingowe oraz czynsz inicjalny (opłatę wstępną). Podatek VAT doliczany i płacony jest „proporcjonalnie” wraz z każdą z tych opłat.

Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

Leasing finansowy samochodu osobowego

W przypadku tej formy leasingu samochodu przedsiębiorca do kosztów podatkowych zaliczyć może tylko część odsetkową raty, pod warunkiem, że została opłacona. Istotne jest również to, że przy leasingu finansowym podatek VAT należy zapłacić od całości transakcji, już na jej początku. Nie będzie to zatem VAT naliczony tylko od czynszu inicjalnego, ale od wszystkich płatności w całym okresie leasingu - z góry.

Ponadto w przeciwieństwie do leasingu operacyjnego to leasingobiorca ma prawo do amortyzacji pojazdu.

Najczęściej stosuje się amortyzację liniową oraz indywidualną.

 • Amortyzacja liniowa - stawka wynosi 20% i wynika z załącznika do ustawy o PIT. W przypadku tej metody amortyzacji pojazd będzie amortyzowany przez 5 lat.

 • Amortyzacja indywidualna - stosuje się ją w przypadku samochodów używanych. Samochodem używanym jest pojazd, który wcześniej był użytkowany przez inną osobę niż podatnik przez minimum 6 miesięcy. Stawka ta stosowana jest również w przypadku pojazdów ulepszonych. Za taki uznaje się samochód, na który przed wprowadzeniem do ewidencji poniesione zostały nakłady w minimum 20% jego wartości początkowej. Maksymalna stawka amortyzacji wynosi 40% w skali roku. Pozwala to na skrócenie okresu amortyzacji do 2,5 roku.

Przy wyborze metod amortyzacji samochodu osobowego nie można korzystać z:

 • amortyzacji degresywnej ze współczynnikiem 2,0;
 • amortyzacji jednorazowej (z pomocy de minimis).

Wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdy tj. zakup paliwa, naprawy czy też myjnia mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów firmowych. 

Leasing samochodu osobowego - finansowy czy operacyjny

Leasing operacyjny samochodu osobowego

Leasing finansowy samochodu osobowego

 1. do kosztów zalicza się opłaty leasingowe, raty itp. (przy samochodach osobowych o wartości niewyższej niż 150 tys. zł. całość wartości netto raty leasingowej trafi do kosztów firmowych),

 1. do kosztów zalicza się wyłącznie część odsetkową rat leasingowych,

 1. amortyzuje finansujący (firma leasingowa),

 1. amortyzuje korzystający (przy samochodach osobowych o wartości niewyższej niż 150 tys. zł. całość odpisów amortyzacyjnych trafi do kosztów firmowych),

 1. koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu,

 1. koszty eksploatacyjne wlicza się do kosztów uzyskania przychodu,


 1. pojazd niefirmowy (tj. nie jest w pełni majątkiem firmowym do czasu wykupu pojazdu) 


 1. pojazd firmowy.

Leasing samochodu a podatek VAT

Leasing samochodu osobowego daje dwie możliwości odliczania VAT: całkowitą lub częściową (50%), jest to zależne od sposobu użytkowania pojazdu.

Jeżeli samochód będzie użytkowany wyłącznie w celach firmowych, możliwe jest odliczenie 100% VAT od rat leasingowych, zakupu paliwa czy też innych wydatków związanych z jego użytkowaniem, jednak pod pewnymi warunkami. Przy zadeklarowaniu użytkowania samochodu osobowego wyłącznie w celach związanych z działalnością konieczne jest:

 • zgłoszenie pojazdu do US na formularzu VAT-26,

 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów dla celów VAT,

 • sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu.

Natomiast w przypadku, kiedy pojazd będzie użytkowany w sposób mieszany, czyli zarówno w działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych, możliwe jest tylko 50% odliczenie VAT. Częściowe odliczenie VAT-u dotyczy zarówno rat leasingowych, jak i innych wydatków związanych z bieżącym użytkowaniem pojazdu (w tym również zakup paliwa).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów