0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłaty środowiskowe - 2020

Wielkość tekstu:

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewanie, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.), wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi ulice, itp.), pobór wód z ujęć własnych, składowanie odpadów.

Opłaty środowiskowe - jakie stawki w 2020?

Stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 wynoszą:

  • Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych - wynoszą od 3,17 do 280,32 zł - w zależności od rodzaju silnika oraz paliwa.
  • Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska:
    • gazy lub pyły wprowadzane do powietrza - 402,75 zł/kg
    • umieszczenie odpadów na składowisku - 295,05 zł/Mg.

Jak płacić opłaty środowiskowe?

Przedsiębiorca korzystający ze środowiska ma obowiązek:

  • prowadzić aktualizowaną co rok ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
  • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
  • wnosić bez wezwania należną opłatę do dnia 31 marca za rok ubiegły, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów