Poradnik Przedsiębiorcy

Reklamówki i opakowania jednorazowe - księgowanie w KPiR

Reklamówki i opakowania jednorazowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, jednak w zależności od ich wykorzystania w przedsiębiorstwie różnie będą one ujmowane w KPiR. Mogą stanowić zarówno materiał podstawowy, jak i pozostałe wydatki związane z działalnością.

Reklamówki jednorazowe w KPiR

Podatnik prowadzący sklep nabywa reklamówki jednorazowe, by klienci mogli zapakować swoje towary. Wydatki te przedsiębiorca  powinien zakwalifikować do 13. kolumny KPiR. Jeśli torby te wydawane są bezpłatnie klientom w celu zapakowania zakupów, nie spełniają one wymogów, by zaliczyć je do grypy towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Powoduje to, że nie można ich zaliczyć do kolumny 10 KPiR. Jeśli torebki te są wydawane klientom odpłatnie, stanowią towar handlowy i powinny zostać zakwalifikowane do kolumny 10 KPiR.

W przypadku prowadzenia piekarni torebki foliowe nabywane w celu pakowania krojonego chleba dla klientów należy zaksięgować do 10. kolumny KPiR, ponieważ są one materiałem podstawowym, ściśle związanym z wyrobem. Krojony chleb wymaga odpowiedniego opakowania, ponieważ nie można sprzedawać go “luzem”.

W przypadku prowadzenia działalności w zakresie handlu i zakupu niewielkiej ilości towaru, torebki jednorazowe będą kosztem ubocznym zakupu. Koszty uboczne zakupu należy księgować do kolumny 11 KPiR, która przeznaczona jest do wpisywania ubocznych kosztów zakupu towarów, takich jak koszty transportu, załadunku, wyładunku czy ubezpieczenia w drodze.

Reklamówki i opakowania jednorazowe w KPiR - działalność gastronomiczna

Jeżeli prowadzimy działalność gastronomiczną i dokonujemy zakupu opakowań jednorazowych, księgowanie tych wydatków powinno trafić do kolumny 10 KPiR. Wydatki takie są ściśle związane ze świadczoną usługą gastronomiczną, ponieważ bez nich klient nie mógłby odebrać bądź nie mogłyby być dostarczone do niego zamówione potrawy na wynos.

Natomiast zakup reklamówek jest w takim wypadku materiałem pomocniczym, który umożliwia klientom zakup towarów na wynos. W związku z tym zakup reklamówek jednorazowych również powinien być księgowany w kolumnie 10 KPiR.

Należy pamiętać, że w związku z otrzymanym zamówieniem związanym z zakupem  reklamówek oraz opakowań jednorazowych na fakturze powinien znaleźć się podpis osoby odbierającej zamówienie. W przeciwnym wypadku organy podatkowe mogą uznać, że podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona jest w sposób wadliwy, tj. niezgodnie z przepisami rozporządzenia.

Opakowania jednorazowe - uboczne koszty zakupu

Koszty związane z przesyłką zakupionych opakowań jednorazowych należy zaksięgować do kolumny 11 KPiR, gdzie kwalifikuje się uboczne koszty zakupu. Jeśli jedyną pozycja na fakturze jest zakup towarów, oznacza to, że koszty przesyłki zostały wliczone w cenę towaru. W takim wypadku nie dokonuje się osobnego księgowania kosztów transportu. Jeśli odrębna pozycja zawiera koszty transportu, należy je zakwalifikować do kolumny 11 KPiR.

Odpowiednie zaksięgowanie kosztów związanych z zakupem reklamówek oraz opakowań jednorazowych związane jest z profilem prowadzonej działalności gospodarczej oraz od okoliczności towarzyszących temu zakupowi. W inny sposób dokonuje się księgowania reklamówek, które są wydawane klientom w celu zapakowania zakupionych przez nich towarów. W inny sposób dokonuje się księgowania reklamówek, które służą zapakowaniu wyrobu gotowego. W jeszcze inny sposób księguje się zakup torebek służących zapakowaniu towaru nabytego przez podatnika. Oprócz tego ważne jest również to, czy reklamówki są odpłatnie sprzedawane.