0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od środków transportu – do kiedy trzeba złożyć deklarację i zapłacić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek od środków transportu zobowiązani są zapłacić – do właściwego urzędu gminy – właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep oraz ciągników siodłowych. Przepisy jasno określają moment powstania obowiązku podatkowego, terminy złożenia deklaracji oraz płatności podatku. Przeczytaj artykuł i sprawdź, jakie druki trzeba złożyć i do kiedy!

Podatek od środków transportu – moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek złożenia deklaracji oraz uiszczenia opłat na podatek od środków transportu mają osoby fizyczne oraz prawne, które są właścicielami opisanych wyżej środków transportu. Moment powstania obowiązku podatkowego określa się na pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek transportu został zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień nabycia go jest nieistotny.

Deklaracja podatku od środków transportu – terminy złożenia i płatności

Podmioty, których dotyczy obowiązek rozliczania podatku od środków transportu, są zobowiązane do złożenia deklaracji (DT-1 oraz załącznika DT-1/A, który powinien zawierać szczegółowe informacje o posiadanym środku transportu) na dany rok podatkowy, a także zapłatę pierwszej raty podatku do 15 lutego. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy obowiązek podatkowy powstał po tym terminie – wówczas należy złożyć wniosek i zapłacić podatek do 14 dni od jego zaistnienia. Wzór deklaracji został uzgodniony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2025).

Formularze deklaracji do druku na rok 2021 są dostępne na stronie: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#DT-1

Ponadto zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, jeżeli obowiązek podatkowy powstał do 1 lutego danego roku, to zapłata podatku powinna nastąpić w dwóch ratach:

 • do 15 lutego – termin uregulowania pierwszej raty podatku;

 • do 15 września – termin zapłaty drugiej raty.

Natomiast jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 lutego do 1 września danego roku, zapłata podatku powinna kształtować się następująco:

 • do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – termin uregulowania pierwszej raty;

 • do 15 września – termin zapłaty drugiej raty.

Ostatni przypadek odnosi się do sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 września – wtedy należy uregulować go w ciągu 14 dni od jego powstania.

Podatek od środków transportu – stawki minimalne i maksymalne w 2021 roku

Ministerstwo Finansów co roku aktualizuje minimalne i maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych. Stawki maksymalne zostały udostępnione 23 lipca, a stawki minimalne 8 października 2020 roku w Monitorze Polskim.

Stawki maksymalne są uzależnione przede wszystkim od rodzaju pojazdu samochodu ciężarowego oraz jego wagi i kształtują się następująco:

 1. Samochody ciężarowe:

 • powyżej 3,5 t – 5,5 t włącznie – 880,77 złotych;

 • powyżej 5,5 t – 9 t włącznie – 1469,31 złotych;

 • powyżej 9 t – 12 t – 1763,16 złotych;

 • o równej masie 12 t i więcej – 3364,56 złotych.

 1. Ciągniki balastowe lub siodłowe, których masa całkowita łącznie z przyczepą lub naczepą wynosi:

 • od 3,5 t, ale poniżej 12 t – 2056,99 złotych;

 • 12 t – 36 t włącznie – 2600,58 złotych;

 • powyżej 36 t – 3364,56 złotych.

 1. Naczepy lub przyczepy o łącznej masie z pojazdem silnikowym, wyłączając pojazdy związane z działalnością rolniczą:

 • 7 t, ale poniżej 12 t – 1763,16 złotych;

 • 12 t – 36 t włącznie – 2056,99 złotych;

 • powyżej 36 t – 2600,58 złotych.

 1. Autobusy według liczby miejsc:

 • do 22 miejsc – 2081,96 złotych;

 • 22 miejsca i więcej – 2632,17 złotych.

Istotny jest fakt, że Rada Gminy, według wspomnianej ustawy, biorąc pod uwagę rok produkcji środka transportu, jego wpływ na środowisko naturalne czy liczbę miejsc siedzących w pojeździe, może wyodrębnić inne stawki dla wymienionych środków transportu.

Podatek od środków transportu – zwrot lub zwolnienie z opłat

Istnieje możliwość ubiegania się o odroczenie, rozłożenie na raty lub całkowite zwolnienie z podatku, które może być uzasadnione trudną sytuacją materialną spowodowaną pandemią COVID-19. O zwrot mogą starać się podatnicy posiadający środki transportu służące do wykonywania usług przewozowych w transporcie kombinowanym na terenie RP; o zwrot podatku może ubiegać się podmiot, który złoży wniosek do 31 marca 2021 roku. W przypadku gdy zostanie on rozpatrzony pozytywnie, środki zostaną wypłacone najpóźniej do 3 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.

Podsumowując, wysokość podatku określa złożona do Urzędu Gminy w odpowiednim terminie deklaracja. Musi być ona zgodna z obwieszczeniem Ministra Finansów, które jest udostępniane i aktualizowane na każdy rok podatkowy. Przepisy przewidują jednak indywidualne rozpatrzenie stawek lub zwrot czy też zwolnienie z opłat.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów