0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od reklamy – kto zapłaci więcej?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rząd opublikował założenia do projektu ustawy wprowadzającej podatek od reklamy. Pozyskane środki mają zostać przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia, z którego finansuje się świadczenia opieki zdrowotnej. Które podmioty będą zobowiązane do jego uiszczania?

Podatek od reklamy – czego dotyczy?

W celu zasilenia Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów rząd planuje wprowadzić podatek od reklamy. Według projektu ma on dotyczyć reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej.

Nowy podatek rząd tłumaczy „długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie”. Wspomniano także, że „istotnym skutkiem zmagań polskiego społeczeństwa z konsekwencjami pandemii jest coraz szybszy transfer wielu aktywności społecznych do przestrzeni online”. W wykazie prac legislacyjnych rządu można przeczytać, że wirus: „Przyniósł (...) ogromną zmianę w życiu zdrowotnym, gospodarczym i społecznym, i wygenerował nowe wyzwania, tj. rozwarstwienie poziomu kompetencji cyfrowych, coraz większe trudności z oceną rzetelności pojawiających się w mediach informacji, a także utratę poczucia wspólnoty i więzi z tradycją oraz ograniczony dostęp do dóbr kultury i pomników wspólnego dziedzictwa. To także bezpośrednie skutki pandemii wirusa SARS CoV-2 wymagające szczególnej uwagi, w istotny sposób wpływające na jakość życia oraz rozwój gospodarczy i społeczny w Polsce”.

Podatek od reklamy – kto go zapłaci i ile wyniesie?

Do zapłaty składki z tytułu reklamy internetowej mają być zobowiązani usługodawcy (usług cyfrowych) świadczący na terytorium Polski usługi reklamy internetowej, jeżeli łącznie będą spełniać poniższe warunki:

  • przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro;

  • przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której należy usługodawca, z tytułu świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usług reklamy internetowej przekroczyły w roku obrotowym równowartość 5 mln euro.

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie składka z tytułu reklamy internetowej ma wynosić 5% podstawy wymiaru składki.

Zakłada się, że zobowiązani do zapłaty składki z tytułu reklamy konwencjonalnej mają być dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty prowadzące sieci kin, podmioty umieszczające reklamę na nośnikach zewnętrznych reklamy oraz wydawcy świadczący usługi reklamy na terytorium Polski.

Zgodnie z projektem objęte składką mają być przychody z reklamy przekraczające kwotę 1 mln zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji, radiu, wyświetlania reklamy w kinie oraz umieszczania reklamy na nośniku zewnętrznym reklamy, a w przypadku reklamy zamieszczanej w prasie – 15 mln zł.

Składki mają zależeć od sposobu świadczenia usługi reklamy (prasa czy też pozostałe media) oraz rodzaju reklamowanych produktów. Podstawowe mają wynosić:

  • w przypadku prasy 2% dla przychodów nieprzekraczających 30 mln zł i 6% w zakresie przychodów powyżej tej kwoty – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane – stawki te wyniosą odpowiednio 4% i 12%;

  • w przypadku mediów innych niż prasa stawki podstawowe wyniosą 7,5% od przychodów nieprzekraczających 50 mln zł i 10% w zakresie przychodów przekraczających tę kwotę – po uwzględnieniu kwoty wolnej od składki, a gdy przedmiotem reklamy będą towary kwalifikowane – stawki te wyniosą odpowiednio 10% i 15%.

Podatek od reklamy ma wesprzeć konkretne fundusze. Według założeń 50% uzyskanych środków ma być przekazanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 35% Funduszowi Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów, a 15% Narodowemu Funduszowi Ochrony Zabytków.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów