0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

cccc

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak wygląda opodatkowanie menedżerów? Jakie koszty mogą rozliczać menedżerowie oraz czy ich działalność jest opodatkowania VAT? Na te pytanie znajdziesz odpowiedzi w artykule.

Podatki menedżera

Bardzo często menedżer poza zarządzaniem przedsiębiorstwem prowadzi własną działalność gospodarczą. Wydawałoby się, że najprostszym sposobem rozliczania się z podatku dochodowego w tej sytuacji jest łączne opodatkowanie przychodów w ramach działalności gospodarczej. Niestety, przepisy nie dają takiej możliwości, czego wyrazem są wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje urzędów skarbowych.

Takie stanowisko wynika z zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Ustawodawca określił pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działalność wykonywaną osobiście jako dwa różne źródła przychodów.

Lista przychodów wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt 7 obejmuje:

  • wynagrodzenie uzyskane na podstawie umów o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktówmenedżerskich lub umów o podobnym charakterze (w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej),

  • przychody osób, które niezależnie od sposobu powoływania należą do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Koszty uzyskania przychodu u menedżera

Menedżer może zastosować koszty uzyskania przychodów w takiej wysokości, jak w przypadku zatrudnienia pracownika na etat, czyli 1335 zł za rok (111,25 miesięcznie). Inną możliwością jest zastosowanie podwyższonych 50% kosztów podatkowych. Jednakże jest to możliwe tylko w przypadku przeniesienia praw autorskich przy wykonywaniu pracy twórczej, a zatem nie są w nim uwzględnione typowe obowiązki menedżera, czyli np. zarządzanie lub doradztwo biznesowe.

Praktykowane opodatkowanie menedżerów

W praktyce menedżera najczęściej zatrudnia się na dwie umowy:

  • pierwsza zawierana jest w formie kontraktu menedżerskiego. W ramach tej umowy przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem (według skali, gdzie odliczane są zryczałtowane niskie koszty podatkowe),

  • druga umowa, wedle której menedżer świadczy usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zatrudniając menedżera na podstawie kontraktu, należy mieć na uwadze, by jego wynagrodzenie oraz inne przychody opodatkowane skalą nie przekroczyły limitu 85 528 zł. (uwzględniając przysługujące mu ulgi). Tylko w takiej sytuacji będzie możliwe odprowadzenie podatku według niższej, 18-procentowej stawki.

W przypadku drugiej umowy, czyli w sytuacji gdy menedżer wykonuje swoja pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie on zobligowany do obliczenia podatku dochodowego zgodnie z 19-procentową stawką liniową.

Obowiązki określone przy zawarciu obu umów nie  powinny się pokrywać. Przykładem takiego rozwiązania może być współpraca z radcą prawnym, który oprócz tego, że zasiada w zarządzie spółki, to dodatkowo świadczy dla owej spółki usługi prawne. Rozwiązanie to jest stosowane również w przypadku wykorzystywania usług analityków rynku nieruchomości. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej są oni doradcami swojego pracodawcy przy zawieraniu nowych transakcji, natomiast na umowie o pracę lub kontrakcie menedżerskim zarządzają pracownikami firmy deweloperskiej.

Zgodność z literą prawa takiego rozwiązania potwierdzają interpretacje podatkowe.  Przykładem może być interpretacja Warszawskiej Izby Skarbowej z 16 kwietnia 2014 roku nr IPPB1/415-120/14-4/JB. W rozpatrywanej sprawie firma deweloperska korzystała z usług analityków rynku nieruchomości. Dyrektor Izby Skarbowej uznał, iż jeśli specjaliści świadczą usługi doradcze w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, to deweloper nie ma obowiązku pobierać z ich wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Istotne jest, aby wykonywane zadania wynikające z dodatkowych umów nie pokrywały się z obowiązkami wyznaczonymi w umowie na etat. Wymienić tu trzeba też brak nadzoru ze strony firmy zatrudniającej oraz konieczność ponoszenia przez menedżerów ryzyka gospodarczego związanego z ich decyzjami.

Opodatkowanie VAT umowy menedżerskiej

Przedsiębiorcy często oczekują, iż menedżer będzie podatnikiem VAT. W takiej sytuacji mogą oni odliczyć VAT od wystawianych przez menedżerów faktur. Działalność menedżera może być opodatkowana VAT, jednakże należy pamiętać, że jeśli spełni on kryteria zapisane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT, to można uznać, iż nie prowadzi on działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. A wtedy nie może rozliczać podatku od towarów i usług.

Umowa z menedżerem nie powinna w swoich zapisach przypominać umowy o pracę. Jak należy to rozumieć? Generalnie rzecz ujmując, w umowie nie powinno się formułować, w jaki sposób menedżer ma świadczyć swoje usługi oraz na jakich warunkach otrzyma wynagrodzenie. Umowa nie może przenosić odpowiedziałaności osób trzecich na zleceniodawcę. Zatem jeżeli menedżer będzie realizował swoje usługi samodzielnie oraz ponosił odpowiedzialność za nie, to ma prawo rozliczać VAT. Potwierdzeniem, iż odpowiedzialność za świadczone usługi leży po stronie menedżera, jest zawarcie przez niego polisy ubezpieczeniowej OC.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów