Poradnik Przedsiębiorcy

cccc

Jak wygląda opodatkowanie menedżerów? Jakie koszty mogą rozliczać menedżerowie oraz czy ich działalność jest opodatkowania VAT? Na te pytanie znajdziesz odpowiedzi w artykule.

Podatki menedżera

Bardzo często menedżer poza zarządzaniem przedsiębiorstwem prowadzi własną działalność gospodarczą. Wydawałoby się, że najprostszym sposobem rozliczania się z podatku dochodowego w tej sytuacji jest łączne opodatkowanie przychodów w ramach działalności gospodarczej. Niestety, przepisy nie dają takiej możliwości, czego wyrazem są wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje urzędów skarbowych.

Takie stanowisko wynika z zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Ustawodawca określił pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działalność wykonywaną osobiście jako dwa różne źródła przychodów.

Lista przychodów wymienionych w art. 13 ust. 1 pkt 7 obejmuje:

  • wynagrodzenie uzyskane na podstawie umów o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej),

  • przychody osób, które niezależnie od sposobu powoływania należą do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Koszty uzyskania przychodu u menedżera

Menedżer może zastosować koszty uzyskania przychodów w takiej wysokości, jak w przypadku zatrudnienia pracownika na etat, czyli 1335 zł za rok (111,25 miesięcznie). Inną możliwością jest zastosowanie podwyższonych 50% kosztów podatkowych. Jednakże jest to możliwe tylko w przypadku przeniesienia praw autorskich przy wykonywaniu pracy twórczej, a zatem nie są w nim uwzględnione typowe obowiązki menedżera, czyli np. zarządzanie lub doradztwo biznesowe.

Praktykowane opodatkowanie menedżerów

W praktyce menedżera najczęściej zatrudnia się na dwie umowy:

  • pierwsza zawierana jest w formie kontraktu menedżerskiego. W ramach tej umowy przedsiębiorca rozlicza się z fiskusem (według skali, gdzie odliczane są zryczałtowane niskie koszty podatkowe),

  • druga umowa, wedle której menedżer świadczy usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Zatrudniając menedżera na podstawie kontraktu, należy mieć na uwadze, by jego wynagrodzenie oraz inne przychody opodatkowane skalą nie przekroczyły limitu 85 528 zł. (uwzględniając przysługujące mu ulgi). Tylko w takiej sytuacji będzie możliwe odprowadzenie podatku według niższej, 18-procentowej stawki.

W przypadku drugiej umowy, czyli w sytuacji gdy menedżer wykonuje swoja pracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, będzie on zobligowany do obliczenia podatku dochodowego zgodnie z 19-procentową stawką liniową.