Poradnik Przedsiębiorcy

Kurs językowy jako koszt firmowy

Aby zaliczyć dany wydatek jako koszt uzyskania przychodu, musi on spełniać podstawowy warunek - mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W dzisiejszych czasach, coraz więcej przedsiębiorców dokonuje transakcji z zagranicznymi kontrahentami. Jednak w takich sytuacjach sukcesu nie zagwarantuje jedynie atrakcyjna oferta. Znajomość języków obcych może okazać się równie pomocna. Czy wydatek na kurs językowy dla właściciela firmy lub pracownika można uznać za koszt firmowy?

Kurs językowy - pracownik

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dlatego też, jeżeli właściciel firmy chce opłacić pracownikowi kurs językowy, musi wziąć pod uwagę czy istnieje związek pomiędzy tym kursem a zakresem obowiązków służbowych pracownika i rodzajem oraz charakterem prowadzonej działalności. Jeżeli taki związek istnieje, przedsiębiorca może zaliczyć wydatek na kurs językowy dla pracownika do kosztów firmowych.

Przepis art. 17 Kodeksu pracy wskazuje, iż pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Art. 1031 § 1 stanowi, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Powyższy przepis nie oznacza jednak, że przedsiębiorca opłacający kurs językowy swojemu pracownikowi który jest operatorem dźwigu, także może ten wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W tym przypadku, koszty poniesione na kurs nie przyczynią się do osiągnięcia przez właściciela firmy przychodów. Ponieważ nie ma to żadnego związku z definicją kosztu uzyskania przychodu.

Kurs językowy - zleceniobiorca

Wydatki poniesione na kurs językowy dla zleceniobiorcy można uznać za koszt firmowy na zasadach wynikających z definicji kosztu podatkowego.

Jest to możliwe w momencie gdy strony zawrą w umowie postanowienie o sfinansowaniu przez zleceniodawcę kursu językowego dla zleceniobiorcy, ponieważ znajomość danego języka obcego jest niezbędna do wykonywania przez niego zlecenia.