0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja środków trwałych podczas choroby i urlopu macierzyńskiego przedsiębiorcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Środki trwałe to składniki majątku przedsiębiorstwa, które należy amortyzować w czasie. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej danego środka trwałego - od miesiąca następującego po miesiącu włączenia go do użytkowania, aż do miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów z wartością początkową lub likwidacja, zbycie lub stwierdzenie niedoboru środka. Co się dzieje w przypadku choroby przedsiębiorcy lub przebywania na urlopie macierzyńskim?

Urlop chorobowy lub macierzyński a amortyzacja środków trwałych

W przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności gospodarczej lub nieużywania środków trwałych, środki te nie podlegają amortyzacji. Amortyzacji zaprzestaje się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wyżej wymienione okoliczności nastąpiły. Jednak w przypadku czasowego uniemożliwienia wykorzystywania danych środków trwałych możliwa jest dalsza amortyzacja. Takim czasowym uniemożliwieniem korzystania z amortyzowanego środka trwałego jest z pewnością pobyt na zwolnieniu chorobowym oraz na urlopie macierzyńskim.

Odpisy amortyzacyjne mogą być dalej księgowane, o ile przedsiębiorca nie zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej na czas zwolnienia lekarskiego lub urlopu macierzyńskiego. Po urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu chorobowym podatnik będzie kontynuować działalność gospodarczą, więc odpisy amortyzacyjne będą mogły być nadal zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko organów podatkowych

Takie stanowisko potwierdza indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 6 marca 2012 roku (nr ILPB3/423-576/11-4/EK), zgodnie z którą:

"(…) czasowy (...) brak wykorzystania danego środka trwałego w przypadku kontynuowania prowadzenia działalności, w której środek ten był wykorzystywany, nie powoduje utraty prawa do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego środka.

(…) użycie określenia »zaprzestanie działalności, w której te składniki były używane« oznacza sytuację, w której zaprzestano działalności, w której dany składnik był używany, ale równocześnie podatnik kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej. Tylko więc całkowite zaprzestanie prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej uzasadnia zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych (…)."

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów