0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania - zmiany w 2015 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania lekarskie pod warunkiem, że pracownik przedstawi zaświadczenie lekarskie od byłego pracodawcy o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy. Ważne jest jedynie, aby na stanowisku pracy u poprzedniego pracodawcy występowały czynniki środowiska pracy takie same, jak u nowego pracodawcy, a poziom tych czynników w środowisku pracy był co najmniej taki, jak na nowym stanowisku pracy.

Wstępne badania lekarskie - nowe zasady

Wstępnym badaniom lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy podlegają zawsze:

  • osoby nowo przyjmowane do pracy,

  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska oraz pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Bez ważnych wstępnych badań lekarskich pracodawca nie można dopuścić pracownika do pracy.

W przypadku zatrudnienia pracownika, który przedstawi zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy, pracodawca nie będzie musiał kierować takiego pracownika na wstępne badania lekarskie. Będzie to możliwe jedynie, gdy warunki pracy u nowego pracodawcy są porównywalne z warunkami pracy u poprzedniego pracodawcy. Nie będzie miała znaczenia w tym przypadku nazwa stanowiska, jaką będzie zajmował przyszły pracownik.

W momencie podjęcia  pracy u nowego pracodawcy umowa o pracę powinna być zawarta w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, aby osoba przyjmowana do pracy nie musiała być kierowana na wstępne badania lekarskie.

Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania wstępnych badań lekarskich będzie dotyczył również pracowników przyjmowanych do pracy, którzy jednocześnie pozostają w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Wstępne badania lekarskie - kiedy pracodawca nie jest zobowiązany do ich przeprowadzenia

Przepisy prawa pracy określają, że wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają również osoby przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Wstępne badania lekarskie - kiedy nie będzie można skorzystać ze zwolnienia?

Ze zwolnienia z przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich nie będą mogły skorzystać osoby przyjmowane przez nowego pracodawcę do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Prace szczególnie niebezpieczne to prace stwarzające duże zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Za takie prace uważane są między innymi roboty budowlane, prace na wysokości lub w warunkach narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowa.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów