0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ustalenie planów urlopu na 2015 rok

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustalenieplanów urlopu w wielu zakładach nie jest obowiązkowe, jednak stworzenie harmonogramu urlopowego może w znacznym stopniu ułatwić organizację pracy podczas okresu wakacyjnego i nie tylko. Jakie korzyści przyniesie pracodawcy ustalenie właściwego planu urlopowego

Ustalenie planów urlopu - kogo dotyczy ten obowiązek??

Zgodnie z przepisami prawa pracy ustalenie planów urlopu dotyczy pracodawców, u których działają związki zawodowe, które nie zgodziły się na odstąpienie od ustalania planu urlopów. Pracodawca przy sporządzaniu planu urlopów powinien uwzględniać wnioski urlopowe pracowników, jeżeli zaproponowane przez nich terminy wykorzystania urlopu nie będą kolidowały w prawidłowy tok pracy, ale pracodawca nie jest związany wnioskami pracowników. Pracodawca powinien również pamiętać o obowiązku równego traktowania pracowników w zakresie udzielania urlopów.

Ustalenie planów urlopu

Plan urlopowy powinien być sporządzony przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy. Nie ma też konieczności sporządzania jednego planu na cały rok, dlatego też pracodawca może przygotować okresowe plany urlopowe. W planie urlopów nie można zamieszczać urlopu na żądanie, gdyż o terminie wykorzystania tego urlopu decyduje pracownik. Plan urlopów musi zawierać wszelkie typy urlopów - zaległe, bieżące i uzupełniające. Należy jednak przynajmniej raz zaplanować minimum 2-tygodniowy wypoczynek, czyli taką część urlopu, która obejmuje co najmniej 14 nieprzerwanych dni kalendarzowych. W planie urlopów powinny być również uwzględnione urlopy pracowników powracających do pracy w trakcie roku, np. po urlopie wychowawczym lub bezpłatnym.

Zalety ustalenia planu urlopów

Ustalenie planów urlopu umożliwia pracownikom wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w odpowiednio wcześniej zaplanowanych terminach. W dużych zakładach pracy plan urlopów ułatwia rozdysponowanie pracy w okresie wakacyjnym. Pracownik może z wyprzedzeniem zaplanować swój urlop wypoczynkowy, bez obawy, że będzie to kolidowało z tokiem pracy.

Pracownik, który chce skorzystać z urlopu wypoczynkowego zgodnie z ustalonym planem co do zasady powinien złożyć wniosek urlopowy. Najbezpieczniej dla pracodawcy będzie jednak uregulować tę kwestię w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów