0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praktyka dla studenta w twoim przedsiębiorstwie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może zorganizować praktyki dla studentów i absolwentów szkół, szczególnie w przypadku, gdy obszar działalności pokrywa się z kierunkiem studiów lub wykształceniem przyszłego praktykanta. Jakie formalności niesie ze sobą praktyka dla studenta  ze strony przedsiębiorcy ? Czy można przyjąć na praktykę absolwenta?

Praktyka dla studenta uczelni wyższych

Jeśli chodzi o studenta, który nadal się uczy, otrzymuje on od swojej uczelni skierowanie na praktyki. Ze względu na to nie ma konieczności podpisywania umowy, nie trzeba też zgłaszać takiej osoby do ubezpieczenia. Wszelkie informacje na temat wymogów przyjęcia studenta na praktykę można uzyskać od jego uczelni.

Z osobą, która ma nadal status studenta i nie ukończyła jeszcze 26 lat, można zawrzeć umowę zlecenie. Nie ma konieczności płacenia składek ZUS za studenta, ponieważ zgodnie z przepisami, jest on z nich zwolniony. Kolejne ułatwienie pojawia się w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ osoby uczące się do 26. roku życia mają możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych swoich rodziców. Inną zaletą jest to, że studenta zatrudnionego na umowę zlecenie można wynagradzać w kwocie niezależnej od ustalonej wysokości minimalnego wynagrodzenia.  

Praktyka dla absolwentów szkół

Można przyjmować do firmy także absolwentów - osoby, które ukończyły co najmniej gimnazjum i nie mają więcej niż 30 lat. Umowa o praktykę zawierana z absolwentem jest umową cywilnoprawną i należy ją przygotować w formie pisemnej. Regulacje prawne nie wprowadzają konieczności zapłaty za praktyki, dlatego mogą on być zarówno bezpłatne, jak i przynoszące wynagrodzenie. Decydując się na tą ostatnią możliwość, należy pamiętać, że wynagrodzenie nie może być wyższe niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak samo, jak w przypadku praktyk dla studentów - nie trzeba odprowadzać składek. Należy natomiast opodatkować dochód praktykanta i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy.

 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów