0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ulga na złe długi w PIT a likwidacja załącznika PIT/WZ

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład 3.0 likwiduje załącznik CIT/WZ i PIT/WZ dotyczącego rozliczeń tzw. ulgi na złe długi. Załącznik CIT/WZ dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych, a załącznik PIT/WZ podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W artykule odpowiadamy z czego wynika likwidacja załącznika PIT/WZ oraz CIT/WZ!

Projekt zmian w podatku dochodowym

W czerwcu 2022 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa nowelizuje Polski Ład przede wszystkim w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jednak zmiany odnoszą się także do innych ustaw m.in. do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzone przez ustawodawcę zmiany przewidują m.in. uproszczenie rozliczenia tzw. ulgi na złe długi polegające na rezygnacji z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego, w którym wykazywane były dotychczas wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są zwiększenia lub zmniejszenia wynikające z ulgi na złe długi. Uproszenie dotyczy zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatników podatku dochodowego od osób fizyczny (PIT).

Uproszczenie przepisów o uldze na złe długi w CIT i PIT

Na podstawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zlikwidowane zostały załączniki w zakresie stosowania rozliczeń ulgi na złe długi, a mianowicie:

 • CIT/WZ – dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych,
 • PIT/WZ – dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik CIT/WZ / PIT/WZ wykorzystywany jest do wykazywania niezapłaconych zobowiązań lub nieotrzymanych wierzytelności przez podatnika dla potrzeb ulgi na złe długi.

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony zostanie art. 18f ust. 19, a w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 26i ust. 19. Na mocy tych przepisów podatnicy dokonujący zwiększenia lub zmniejszenia, o których mowa w ust. 1–4 albo ust. 7 i 8, obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia. 

Fragment uzasadnienia projektu noweli:

„Proponuje się uchylenie art. 18f ust. 19 ustawy CIT oraz odpowiednio art. 26i ust. 19 ustawy PIT, zgodnie z którym podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia”.

Od rozliczenia za 2023 rok podatnicy nie będą musieli składać do zeznania podatkowego załącznika CIT/WZ / PIT/WZ, w którym dokumentowane są wierzytelności lub zobowiązania związane z zastosowaniem ulgi na złe długi. 

Ulga na złe długi w PIT a likwidacja załącznika PIT/WZ

Przepisy i zakres stosowania ulgi na złe długi zostaną zatem uproszczone. Likwidacja załącznika PIT/WZ oznacza, że przedsiębiorcy wykazujący w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są zwiększenia albo zmniejszenia wynikające z ulgi na złe długi, nie będą musieli dołączać do zeznania załącznika PIT/WZ.

Przykład 1.

Pani Apolonia prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Z uwagi na to, że część jej kontrahentów często zwleka z płatnościami za wykonane usługi, stosuje ona ulgę na złe długi (preferencja podatnika). Na mocy wprowadzonych zmian pani Apolonia nie będzie musiała dołączać do zeznania podatkowego załącznika PIT/WZ, w którym dokumentowane są wierzytelności lub zobowiązania związane z zastosowaniem ulgi na złe długi. Pomimo braku załącznika PIT/WZ przedsiębiorca w dalszym ciągu zobligowany jest do udowodnienia wysokości wierzytelności i długów wpływających na podstawę opodatkowania.

Załącznik PIT/WZ

Załącznik PIT/WZ aktualnie wypełniają podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą rozliczający wierzytelności lub zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Załącznik PIT/WZ dołącza się do następujących zeznań podatkowych:

 • PIT-36,
 • PIT-36S, 
 • PIT-36L,
 • PIT-36LS,
 • PIT-28,
 • PIT-28S.

Ulga na złe długi stosowana jest przez podatników obligatoryjnie lub dobrowolnie, w zależności od tego, czy dany podatnik jest wierzycielem, czy dłużnikiem. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca, stosując ulgę na złe długi, dopełnia obowiązku, czy stosuje preferencję, zobligowany jest dołączyć do zeznania podatkowego załącznik PIT/WZ.

W przypadku zaległości z zapłatą ponad 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie:

 • wierzyciel, czyli podmiot, który sprzedał towar lub usługę, może skorzystać z preferencji w postaci ulgi na złe długi, podstawa opodatkowania w zeznaniu rocznym może być wówczas zmniejszona o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta;
 • dłużnik, czyli podmiot, który nie zapłacił za towar lub usługę, ma obowiązek zastosowania ulgi na złe długi, wówczas podstawa opodatkowania w zeznaniu rocznym musi zostać zwiększona o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało uregulowane.

Załącznik PIT/WZ wypełnia się w następujący sposób:

1. Wierzyciel wypełnia dane dłużnika i wierzytelności:

 • w części B w roku, w którym nie otrzymał płatności za wykonane usługi lub sprzedane towary i chce obniżyć podstawę opodatkowania;
 • w roku, w którym otrzymał zapłatę za wcześniej odliczoną nieuregulowaną wierzytelność, wypełnia część D. 

2. Dłużnik wypełnia dane wierzyciela i zobowiązania:

 • w części C w roku, w którym nie uregulował należności i musi doliczyć jej kwotę do podstawy opodatkowania;
 • w roku, w którym uregulował należność i odlicza ją od podstawy opodatkowania, wypełnia część E.

Z czego wynika likwidacja załącznika PIT/WZ oraz CIT/WZ?

Likwidacja załącznika PIT/WZ oraz CIT/WZ ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych leżących po stronie podatników w związku z zastosowaniem ulgi na złe długi. Resort finansów wyjaśnił, że niezależnie od obowiązków podatników związanych z zeznaniem rocznym, podatnicy i tak mają obowiązek udowodnić wysokość wierzytelności i długów wpływających na podstawę opodatkowania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów