0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Programy vendorskie w polskim obrocie gospodarczym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Programy vendorowe (zwane także vendorskimi lub po prostu - vendor leasingiem) są dość innowacyjną usługą, która umożliwia finansowanie poprzez leasing sprzedaży środków trwałych wytwarzanych lub dystrybuowanych przez danego dostawcę. Dotyczą one najczęściej znanych marek i opierają na umowie między jedną z nich a firmą leasingową, która finansuje dane produkty/usługi.

Programy takie dedykowane są firmom, które są dostawcami lub producentami środków trwałych i które chciałyby rozwinąć się, poprawić swój wizerunek na rynku stworzyć kompleksową ofertę dla swoich klientów. Na czym polega owa “kompleksowość”? Pakiet taki zawiera, oprócz samego środka trwałego, również jego atrakcyjne finansowanie w postaci leasingu oraz np. korzystny pakiet ubezpieczeniowy (a w przypadku samochodów dodatkowo jego rejestrację).

Vendor leasing przynosi korzyści zarówno koncernowi reprezentującemu markę, jak i firmie leasingowej. Dla obu stron rozwiązanie to oznacza rozszerzenie oferty o kompleksową usługę/produkt, często niedostępną u konkurencji. Przekłada się to na wzrost sprzedaży, zwiększenie konkurencyjności obu partnerów oraz możliwość dotarcia przez każdego z nich do nowych grup leasingobiorców.

Dla dostawcy/wytwórcy środków trwałych tego typu współpraca z firmą leasingową oznacza uzyskanie wsparcia marketingowego, dofinansowania działań promocyjnych, jak również pełne przeszkolenie w zakresie leasingu oraz technik sprzedaży i obsługi. Dzięki programowi vendorskiemu trafia on do bazy autoryzowanych dostawców danej firmy leasingowej, która przekazywana jest do rąk klientów. Dodatkową korzyścią programu vendorowego dla dostawcy jest to, że współpracujący z nim leasingodawca sam sprawdza wiarygodność nabywców i jest w zasadzie jedynym płatnikiem dostawcy, a dzięki temu bezpieczeństwo transakcji jest wysokie.

Korzyści obejmują również samego leasingobiorcę. Wśród zalet takiego rozwiązania, które odczuwa ostateczny klient, można wymienić z pewnością:

  • kompleksową obsługę w jednym, wskazanym przez klienta miejscu, łącznie z zawarciem umowy leasingu, ubezpieczeniem finansowanego środka trwałego, jego rejestracją (jeżeli jest wymagana),
  • maksymalnie uproszczoną procedurę, jak również ograniczenie wymaganych dokumentów do minimum,
  • skrócony czas związany z zawarciem umowy, który praktycznie nie przekracza kilku godzin,
  • konkurencyjną ofertę finansową,
  • atrakcyjny pakiet ubezpieczeniowy,
  • korzyści podatkowe (tradycyjnie wiązane z leasingiem środków trwałych).

Podsumowując, vendor leasing jest usługą skierowaną do dostawców, jak również importerów i producentów pojazdów oraz różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Jego istotą jest umożliwienie finansowania, poprzez leasing, produktów oferowanych bezpośrednio przez takiego dostawcę/producenta. Rozwiązanie to wiąże się z licznymi korzyściami zarówno dla obu partnerów programu, jak i dla ostatecznego klienta, czyli leasingobiorcy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów