0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prywatny przedmiot jako towar w firmie - jak go zaksięgować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Może się zdarzyć, że posiadany lub zakupiony składnik prywatny będzie miał większe szanse zbytu w prowadzonej działalności gospodarczej, przez co byłoby opłacalne wnieść prywatny przedmiot jako towar do firmy. Jednak pojawia się pytanie, jak wygląda wniesienie prywatnych przedmiotów jako towarów do działalności? W jaki sposób należy to udokumentować i zaksięgować? Odpowiedź w artykule.

Prywatny przedmiot jako towar działalności - konsekwencje podatkowe

W świetle obowiązujących przepisów nie ma przeciwwskazań, aby wprowadzać prywatny przedmiot jako towar do firmy. Jeśli przedsiębiorca posiada dokument zakupu danego przedmiotu to będzie mógł go ująć w kosztach firmowych, a jego wniesienie nie spowoduje powstania przychodu dla podatnika. Przychód związany z prywatnym przedmiotem wprowadzonym do działalności należy wykazać dopiero przy jego sprzedaży.

Temat wniesienia prywatnego przedmiotu jako towaru handlowego do firmy został omówiony także w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2009 roku (sygn. ITPB1/415-67/09/WM). W interpretacji tej czytamy, że:

„Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie regulują kwestii samej możliwości „wniesienia” prywatnego majątku do działalności gospodarczej. Należy jednak mieć na uwadze zastrzeżenie zawarte w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowiące, iż jej przepisów nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy”.

Przekazanie przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą prywatnego majątku jako towar handlowy do swojej firmy nie stanowi prawnie skutecznej umowy, ponieważ podatnik jest jednym podmiotem. W związku z tym prywatne przekazanie składnika majątku nie powoduje powstania przychodu.

Wartość towaru handlowego, nabytego w drodze darowizny (nieodpłatnie) nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ nabycie tych towarów nie wiąże się z poniesieniem wydatku.

Jak wprowadzić prywatny przedmiot jako towar do działalności?

W celu wprowadzenia prywatnego składnika jako towar handlowy należy sporządzić odpowiednie oświadczenie o przekazaniu prywatnego majątku na potrzeby działalności gospodarczej.

Oświadczenie o przekazaniu przedmiotu prywatnego do działalności powinno zawierać:

  • datę i miejscowość sporządzenia,
  • dane przedsiębiorcy,
  • oświadczenie o prawie do własności rzeczy (właściciel/współwłaściciel),
  • określenie przedmiotu (nazwa, rodzaj itp. oraz wszelkie inne dane umożliwiające wprowadzenie składnika majątku do ewidencji),
  • datę przekazania składnika majątku na potrzeby działalności,
  • wartość początkową przekazanego składnika majątku,
  • podpis właściciela.

Wartość w jakiej należy wprowadzić dany składnik majątku ustala się według cen zakupu lub nabycia na podstawie dokumentu potwierdzające zakup.

W przypadku, gdy podatnik nie posiada dokumentu potwierdzającego zakup danego przedmiotu, to przedmiot ten nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodu.

Przykład 1. 

Pan Jan kupił przed założeniem działalności 100 szt. długopisów. Zakup był udokumentowany na podstawie paragonu fiskalnego. Działalność założył po roku od momentu zakupu. Czy w związku z tym Pan Jan może zakupione długopisy wprowadzić do działalności jako towar?

Tak. Nie ma przeszkód, aby wprowadzić do działalności towary zakupione przed założeniem działalności. Towary należy ująć w spisie z natury na dzień rozpoczęcia działalności zgodnie z kwotą zakupu widniejącą na paragonie.

Przykład 2.

Pan Zbigniew zakupił fotel, który chciałby wprowadzić do działalności jako towar handlowy, jednak nie posiada on żadnego dokumentu zakupu. Czy w takiej sytuacji Pan Zbigniew może wprowadzić do działalności dany fotel?

Tak, nie ma przeciwwskazań, aby Pan Zbigniew wprowadził fotel jako towar handlowy. Należy jednak podkreślić, że w przypadku, gdy Pan Zbigniew nie posiada dokumentu zakupu danego przedmiotu to nie może on zaliczyć go do kosztów firmowych.

Podsumowując nie ma przeciwwskazań, aby podatnik wprowadził prywatny przedmiot jako towar do działalności gospodarczej, ale taką transakcję należy odpowiednio udokumentować. Jednak w związku z tym, że organy nie są jednoznaczne w tej kwestii należałoby zgłosić się o wydanie interpretacji indywidualnej w konkretnej sprawie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów