0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Usługi magazynowania towarów GTU 13 w nowym JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem czynnym podatnikiem VAT i prowadzę działalność gospodarczą, w której m.in. świadczę usługi magazynowania mrożonych owoców i warzyw. Zdarzają się sytuacje, kiedy z moich usług korzystają również osoby prywatne, dlatego taką sprzedaż nabijam na kasie fiskalnej. Czy jestem zobowiązany nadawać kod GTU 13 do wykonywanej sprzedaży udokumentowanej fakturami i paragonami? Jak oznaczyć usługi magazynowania towarów GTU 13 w nowym pliku JPK_V7?

Kamil, Poznań

 

Od 1 października 2020 roku nowy JPK_V7 obowiązuje wszystkich podatników VAT. Podatnicy VAT zajmujący się usługami magazynowania towarów są zobligowani stosować oznaczenie GTU 13 w części ewidencyjnej JPK_V7. W takiej sytuacji pan Kamil musi użyć GTU 13 do sprzedaży udokumentowanej fakturami. Sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej należy księgować na podstawie raportu z kasy fiskalnej i oznaczyć symbolem RO. W przypadku raportu z kasy nie są stosowane kody GTU.

Usługi magazynowania towarów GTU 13 – co obejmują?

Na potrzeby nowego pliku JPK_V7 wprowadzono 13 kodów GTU dotyczących sprzedaży konkretnych towarów i usług. Symbol GTU 13 obejmuje świadczenie usług transportowych oraz gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex. 52.1:

  • transport drogowy towarów oraz usługi związane z przeprowadzkami;

  • magazynowanie i przechowywanie towarów.

Magazynowanie i przechowywanie odnosi się do:

  • towarów zamrożonych;

  • towarów schłodzonych;

  • cieczy i gazów;

  • ziaren zbóż;

  • pozostałych towarów.

Jeżeli usługa magazynowania jest głównym przedmiotem sprzedaży, należy zastosować kod GTU 13 w części ewidencyjnej pliku JPK_V7.

Usługi magazynowania towarów GTU 13 a księgowanie raportu fiskalnego

W pliku JPK_V7 raport z kasy fiskalnej należy oznaczać wyłącznie kodem „RO” pomimo dokonanej sprzedaży towarów lub usług objętych kodem GTU. Oznaczenie RO stosowane jest nie tylko do raportów fiskalnych, ale także do ewidencji oczywistych pomyłek na kasie oraz ewidencji zwrotów. Raport z kasy fiskalnej nie zawiera dodatkowych oznaczeń GTU, ponieważ obejmuje zbiorcze zestawienie transakcji.

Jak oznaczyć kodem GTU 13?

W systemie wFirma.pl możliwe jest oznaczenie towarów i usług w nowym JPK_V7 w pakietach:

  • Fakturowanie + Magazyn – oznaczenie nadawane jest automatycznie;

  • Księgowość Online + Magazyn – oznaczenie nadawane jest automatycznie;

  • Księgowość Online – oznaczenie należy nadać ręcznie.

Szczegółowe omówienie automatycznego nadawania kodów GTU znajduje się w artykule: Kody grup towarów i usług – GTU w JPK_V7.

Wybór kodu GTU 13 w ustawieniach

Na początku należy zmienić ustawienia przez zakładkę USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK_V7 » GTU i wybrać właściwe kody, które występują w ramach prowadzonej działalności.

Usługi magazynowania towarów GTU 13

Wybrane kody GTU będą widoczne w oknie wystawianych faktur oraz w oknie dodawanych i modyfikowanych produktów lub usług w magazynie.

Wystawienie faktury sprzedaży objętej kodem GTU 13

Aby wystawić fakturę z kodem GTU 13, trzeba wejść w zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, a następnie wybrać usługę z magazynu lub wprowadzić opis usługi ręcznie. Pole, w którym można określić GTU, znajduje się po prawej stronie okna i dotyczy konkretnego przedmiotu sprzedaży.

Usługi magazynowania towarów GTU 13

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów