0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej przed dostawą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W praktyce gospodarczej zdarza się, że faktury wystawiane są jeszcze przed wykonaniem usługi bądź dostawą towaru. Kiedy w takim razie odliczyć VAT z otrzymanej przed dostawą faktury?

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Zasada ta nie ma jednak zastosowania w przypadku kiedy podatnik otrzymał fakturę przed wykonaniem usługi lub przed nabyciem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie z art. 86 ust. 12 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi.

Nie zawsze więc termin otrzymania faktury wpływa na określenie momentu nabycia prawa do odliczenia podatku VAT. Jeśli więc przykładowo faktura została wystawiona i otrzymana przez nabywcę w styczniu, a dostawa towarów odbyła się w kwietniu to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku w rozliczeniu za kwiecień.

Powyższe zapisy nie mają jednak zastosowania we wszystkich sytuacjach, w których wystawienie faktury następuje przed dostawą towarów.

Odliczenie VAT naliczonego na podstawie otrzymanej przed dostawą faktury przysługuje w przypadku gdy:

1) podatnik otrzyma towar przed upływem terminu złożenia deklaracji za okres, w którym otrzymał fakturę,
2) faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 11, czyli dokonania przedpłaty, wpłaty części należności czy zaliczki. Wtedy bowiem obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy powstaje w momencie otrzymania płatności, a tym samym nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od uiszczonej kwoty przedpłaty/zaliczki.

Jeśli więc podatnik rozliczający się z VAT np. kwartalnie, otrzyma fakturę w styczniu, a dostawę towarów w lutym, to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z otrzymanej faktury w bieżącym okresie rozliczeniowym (I kwartale). Jeśli jednak dostawa nastąpi w miesiącu maju - po upływie terminu złożenia deklaracji za okres w którym przedsiębiorca otrzymał fakturę, to prawo odliczenia podatku powstaje z chwilą nabycia prawa do dysponowania towarem jak właściciel (czyli w II kwartale).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów