0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe (cz. 3) - Programy województwa dolnośląskiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ramach działalności Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości przedsiębiorcy z Dolnego Śląska mogą skorzystać z dwóch programów - Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego “DOLNY ŚLĄSK” oraz projektów pożyczkowych objętych inicjatywą JEREMIE. Na czym polega i dla kogo przeznaczony jest każdy z nich?

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy “DOLNY ŚLĄSK” 

Program ten przeznaczony jest dla mikro- i małych firm, w szczególności z województwa dolnośląskiego. Naczelnym celem funduszu jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Ze wsparcia w ramach SFP “DOLNY ŚLĄSK” skorzystać mogą przedsiębiorcy:

 • zatrudniający mniej niż 50 pracowników,
 • mający swoją siedzibę i prowadzący działalność podstawową na terenie województwa dolnośląskiego,
 • działający od co najmniej 3 miesięcy,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostaną wykorzystane środki z pożyczki,
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna.

Ogólne założenia dotyczące pożyczki, jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy są podobne we wszystkich województwach. Przeznaczeniem środków z pomocy mogą być zarówno cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Kwotą, do jakiej udzielane są pożyczki jest 500 tys. zł.

Czas spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy, z możliwością uzyskania okresu karencji do 6 miesięcy. Każdy przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości 20 proc. wartości przedsięwzięcia.

Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5 proc. kwoty przyznanej pożyczki. Zabezpieczenie może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Projekty pożyczkowe objęte inicjatywą JEREMIE

Celem Funduszu Pożyczkowego “DOLNY ŚLĄSK - JEREMIE” jest również wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek. W odróżnieniu od Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego, jest on przeznaczony również dla średnich przedsiębiorstw.

Zatem z pożyczki w ramach programu skorzystać mogą przedsiębiorcy:

 • zatrudniający mniej niż 250 pracowników,
 • mający swoją siedzibę i prowadzący działalność podstawową na terenie województwa dolnośląskiego,
 • działający od co najmniej 3 miesięcy,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostaną wykorzystane środki z pożyczki,
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna.

Celem, na jaki może zostać udzielona pożyczka jest zarówno działalność inwestycyjna, jak i inwestycyjno-obrotowa, jeżeli wynika to z charakteru przedsięwzięcia. Tu również maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł, natomiast okres spłaty może wynieść nawet 60 miesięcy. Przy tego rodzaju wsparciu przedsiębiorca może liczyć na sześciomiesięczny okres karencji w spłacie kapitału.

Przy pożyczce udzielanej w ramach Funduszu Pożyczkowego “DOLNY ŚLĄSK - JEREMIE”, wkład własny nie może być mniejszy niż 10 proc. wartości przedsięwzięcia. Reszta założeń jest identyczna, jak w przypadku pomocy z SFP “DOLNY ŚLĄSK”, a więc od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5 proc. kwoty przyznanej pożyczki. Zabezpieczenie natomiast może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Gdzie udać się z dokumentami i po pomoc?

Przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę, zarówno w ramach SFP “DOLNY ŚLĄSK”, jak i w ramach Funduszu Pożyczkowego “DOLNY ŚLĄSK - JEREMIE”, powinni złożyć odpowiednie dokumenty (do pobrania na stronie SFP “DOLNY ŚLĄSK” oraz Funduszu Pożyczkowego “DOLNY ŚLĄSK - JEREMIE”) do siedziby Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, jednego z oddziałów lub w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

Na Dolnym Śląsku funkcjonują 3 oddziały Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości:

 • Oddział we Wrocławiu, przy Racławickiej 2-4, pokój 208, tel./fax 71 332 31 81, 71 39 12 196,
 • Oddział w Jeleniej Górze, przy ul. Górnej 10-11, pokój 28, tel./fax 75 752 29 64,
 • Oddział w Zielonej Górze, przy ul. Dekoracyjnej 1C, tel. 68 45 27 973, fax 68 45 27 974.

Lista Punktów Obsługi Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "DOLNY ŚLĄSK" znajduje się na stronie:

http://www.pfp.com.pl/gnjwg_lista_punktow_obslugi_subregionalnego_funduszu_pozyczkowego_dolny_slask.htm

 

 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów