0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe (cz. 6) - Programy województwa wielkopolskiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy z Wielkopolski, poszukujący wsparcia dla swoich firm, mogą skorzystać z jednego z dwóch funduszów- programu Subregionalny Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA PÓŁNOC bądź też z Subregionalnego Programu Pożyczkowego WIELKOPOLSKA-JEREMIE. Przed decyzją warto zapoznać się z zasadami przyznawania pożyczek w ramach ww. projektów.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA-PÓŁNOC

Program ten przeznaczony jest dla mikro i małych firm, w szczególności z województwa dolnośląskiego. Naczelnym celem funduszu jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Możliwość otrzymania pożyczki w ramach tego programu została przewidziana dla przedsiębiorców, którzy:

 • zatrudniają do 50 pracowników,
 • mają swoją siedzibę i prowadzą podstawową działalność na terenie województwa wielkopolskiego,
 • działają co najmniej 3 miesiące,
 • posiadają wyraźnie określony cel, na który zostanie wykorzystana pożyczka,
 • mają dobrą strategie działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju,
 • działają we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i prowadzący działalność przemysłową określaną jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzący działalność powszechnie uznawaną za nieetyczną.

Ogólne założenia dotyczące pożyczki, jaką mogą otrzymać przedsiębiorcy są podobne we wszystkich województwach. Przeznaczeniem środków z pomocy mogą być zarówno cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Kwotą, do jakiej udzielane są pożyczki jest 500 tys. zł.

Czas spłaty pożyczki wynosi 36 miesięcy, z możliwością uzyskania okresu karencji do 6 miesięcy. Każdy przedsiębiorca musi wnieść wkład własny w wysokości 20 proc. wartości przedsięwzięcia.

Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5 proc. kwoty przyznanej pożyczki. Zabezpieczenie może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy WIELKOPOLSKA-JEREMIE

Celem Funduszu Pożyczkowego “WIELKOPOLSKA-JEREMIE” jest również wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek. Jednakże, w odróżnieniu od poprzedniego projektu, obok mikro i małych przedsiębiorstw z pomocy mogą skorzystać także firmy średniej wielkości.

Zgodnie z regulaminem, z tego projektu mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • zatrudniający mniej niż 250 pracowników,
 • mający swoją siedzibę i prowadzący działalność podstawową na terenie województwa wielkopolskiego,
 • działający od co najmniej 3 miesięcy,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostaną wykorzystane środki z pożyczyki,
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna.

Celem, na jaki może zostać udzielona pożyczka jest zarówno działalność inwestycyjna, jak i inwestycyjno- obrotowa, jeżeli wynika to z charakteru przedsięwzięcia. Tu również maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł, natomiast okres spłaty może wynieść nawet 60 miesięcy. Przy tego rodzaju wsparciu przedsiębiorca może liczyć na sześciomiesięczny okres karencji w spłacie kapitału.

Przy pożyczce udzielanej w ramach Funduszu Pożyczkowego “WIELKOPOLSKA- JEREMIE”, wkład własny nie może być mniejszy niż 10% wartości przedsięwzięcia. Reszta założeń jest identyczna, jak w przypadku pomocy z SFP “WIELKOPOLSKA-PÓŁNOC”, a więc od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5% kwoty przyznanej pożyczki. Zabezpieczenie natomiast może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Gdzie z dokumentami i po pomoc?

Decydując się na pomoc w ramach któregoś z opisanych projektów, przedsiębiorcy z Wielkopolski powinni udać się z dokumentami (do pobrania na stronach SFP WIELKOPOLSKA-PÓŁNOC oraz SPF WIELKOPOLSKA-JEREMIE) bądź pytaniami d którejś z placówek:

 • I Oddział Polskie Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu - ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, pok. 0.25, 61-441 Poznań, tel. 61 853 63 97
 • II Oddział Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w Poznaniu - ul. Wagrowska 6, 61-369 Poznań, tel./fax 61 875 56 43
 • Oddział Polskie Fundacji Przedsiębiorczości w Pile - ul. Niepodległości 33, pok. 301, 64-920 Piła, tel. 67 21 16 290
 • Oddział Polskie Fundacji Przedsiębiorczości w Lesznie - ul. Geodetów 1, pok. A206, 64-100 Leszno, tel. 65 32 22 118, 882 195 834

 

 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów