0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Regionalne i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe (cz. 4) - Programy województwa zachodniopomorskiego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dla mikro- i małych firm z województwa zachodniopomorskiego, Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła w 2004 roku Regionalny Fundusz Pożyczkowy "POMERANUS". Celem Funduszu, podobnie jak w innych regionach jest wspieranie regionalnej i lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek i szkoleń dla mikro- i małych przedsiębiorców. Dodatkowo mogą oni skorzystać z projektów pożyczkowych objętych inicjatywą JEREMIE.

Regionalny Fundusz Pożyczkowe “POMERANUS”

Pomoc z Funduszu przeznaczona jest dla mikro- i małych firm, w szczególności z województwa zachodniopomorskiego.

Ze wsparcia w ramach SFP “POMERANUS” skorzystać mogą przedsiębiorcy:

 • zatrudniający mniej niż 50 pracowników,
 • mający swoją siedzibę i prowadzący działalność podstawową na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • działający od co najmniej 3 miesięcy,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostaną wykorzystane środki z pożyczyki,
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna.

W przypadku tego Funduszu środki z pomocy mogą być przeznaczone również na cele inwestycyjne, jak i obrotowe. Kwotą, do jakiej udzielane są pożyczki jest 500 tys. zł, natomiast czas spłaty wynosi 36 miesięcy. Ponadto przedsiębiorca może skorzystać z karencji do 6 miesięcy.

Wkład własny właściciela firmy nie może być niższy niż 20 proc. wartości przedsięwzięcia.

Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5 proc. kwoty wsparcia. Zabezpieczenie może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Projekty pożyczkowe objęte inicjatywą JEREMIE

Celem Funduszu Pożyczkowego “POMERANUS - JEREMIE” jest również wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek. Z pomocy w ramach tego programu mogą skorzystać przedsiębiorcy:

 • zatrudniający mniej niż 250 pracowników (a więc zarówno mikro-, mali i średni),
 • mający swoją siedzibę i prowadzący działalność podstawową na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • działający od co najmniej 3 miesięcy,
 • posiadający wyraźnie określony cel, na który zostaną wykorzystane środki z pożyczki,
 • działający we wszystkich branżach, z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora rolniczego, zbrojeniowego i przedsiębiorców prowadzących działalność przemysłową określana jako szkodliwa dla środowiska, a także prowadzących działalność powszechnie uznawaną za nieetyczna.

Celem, na jaki może zostać udzielona pożyczka jest zarówno działalność inwestycyjna, jak i inwestycyjno-obrotowa, jeżeli wynika to z charakteru przedsięwzięcia. Tu również maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tys. zł, natomiast okres spłaty może wynieść nawet 60 miesięcy. Przy tego rodzaju wsparciu przedsiębiorca może liczyć na sześciomiesięczny okres karencji w spłacie kapitału.

Przy pożyczce udzielanej w ramach Funduszu Pożyczkowego “POMOERANUS - JEREMIE”, wkład własny nie może być mniejszy niż 10 proc. wartości przedsięwzięcia. Reszta założeń jest identyczna, jak w przypadku pomocy z SFP “POMERANUS”, a więc od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5 proc. kwoty przyznanej pożyczki. Zabezpieczenie natomiast może stanowić m.in.: weksel in blanco, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie.

Gdzie udać się z dokumentami i po pomoc?

przedsiębiorcy ubiegający się o pożyczkę, zarówno w ramach RFP “POMERANUS”, jak i w ramach Funduszu Pożyczkowego “POMERANUS - JEREMIE”, powinni złożyć odpowiednie dokumenty (do pobrania na stronie RFP “POMERANUS” oraz Funduszu Pożyczkowego “POMERANUS - JEREMIE”) do siedziby Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, jednego z oddziałów lub w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.

W województwie zachodniopomorskim funkcjonują 3 oddziały Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości:

 • w Koszalinie, ul. Partyzantów 17, pokój 202, tel./fax 94 340 70 35, 784 689 616,
 • w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, pokój 9, tel. 91 312 92 46, fax 91 312 92 02,
 • w Wałczu, ul. Południowa 10B, pokój 205, tel./fax 67 258 30 86.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów