Poradnik Przedsiębiorcy

Rower w firmie a koszty uzyskania przychodu

Kiedy przedsiębiorca potrzebuje w swojej firmie środka transportu, a ceny paliw wciąż są niezadowalające, warto zastanowić się nad alternatywą dla samochodu. Przedsiębiorcy, którzy chcą przy okazji zadbać o kondycję i środowisko, mogą się w tej kwestii zastanowić nad zakupem firmowego roweru. Czy rower w firmie może być kosztem uzyskania przychodu? Sprawdźmy!

Rower w firmie musi służyć prowadzonej działalności!

Mimo, iż rower w firmie może wydawać się nietypowym wydatkiem w działalności gospodarczej, to przy spełnieniu pewnych warunków można zaliczyć jego zakup do kosztów podatkowych. Najistotniejsze jest przede wszystkim, aby sprzęt rzeczywiście był wykorzystywany dla celów działalności, co przedsiębiorca musi umieć udowodnić. 

Samochód i rower w firmie się nie wykluczają!

Co ważne, nawet posiadanie w firmowych środkach trwałych samochodu nie wyklucza zakupu roweru. Przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 marca 2008 r., dotycząca lekarza posiadającego cztery gabinety lekarskie w różnych punktach miasta. Mimo, iż wykorzystywał on w swoim gabinecie samochód, zakup roweru na firmę był uzasadniony - znacząco przyspieszał poruszanie się w zakorkowanym mieście w godzinach szczytu, w okresie wiosenno - letnim. W interpretacji tej czytamy, iż:

“(...)wydatek poniesiony na zakup roweru będzie mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. jeżeli rower ten będzie wykorzystywany na potrzeby i w ramach działalności. Z treści wniosku wynika, że zakupiony rower będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę, który jest lekarzem - w celu przejazdów pomiędzy gabinetami położonymi w różnych częściach miasta, co wskazuje na zaistnienie powyższego związku. Sam fakt użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup roweru. Jednakże ponownie podkreślić należy, iż aby omawiany wydatek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi zaistnieć związek przyczynowy określony w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast wykazanie związku przyczynowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a wykonywaną działalnością gospodarczą oraz jego wpływ na osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów spoczywa na podatniku.”

Podobnie można traktować zakup roweru, jeśli przedsiębiorca planuje korzystać z niego jako z zabezpieczenia w razie awarii samochodu. Zatem posiadanie samochodu będącego na środkach trwałych nie wyklucza by rower w firmie był równocześnie używany i stanowił koszt podatkowy.

Rower w firmie jako koszt uzyskania przychodu 

W zależności od ceny oraz przewidywanego okresu użytkowania przedsiębiorca może zaksięgować zakup roweru na firmę bezpośrednio w firmowe koszty lub też poddać amortyzacji. Zatem jeżeli wartość sprzętu nie przekracza 10.000 zł (netto u czynnych podatników VAT a brutto u podatników VAT zwolnionych) rower w kosztach działalności ujmowany jest bezpośrednim wpisem do kolumny 13 KPiR. W przypadku gdy wartość roweru przekracza 10.000 zł a przewidywany okres jego użytkowania to ponad rok rower w firmie należy poddać amortyzacji a przed tym wprowadzić go do Ewidencji środków trwałych. Stawka na rower jako środek trwały wynosi 18% (rower w firmie zaliczany jest bowiem do grupy 790 KŚT). Oczywiście mali podatnicy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji de minimis. 

Rower w firmie nie jest zatem zjawiskiem dziwnym a wręcz naturalnym. Może być wykorzystywany dla celów dojazdu do klienta czy biura w szczególności gdy charakter pracy wymaga poruszania się w dużych miastach w godzinach szczytu.