0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rower w firmie a koszty uzyskania przychodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kiedy przedsiębiorca potrzebuje w swojej firmie środka transportu, a ceny paliw wciąż są niezadowalające, warto zastanowić się nad alternatywą dla samochodu. Ci, którzy przy okazji chcą zadbać o kondycję i środowisko, mogą rozważyć zakup roweru firmowego. Czy rower w firmie może być kosztem uzyskania przychodu? Sprawdźmy!

Rower w firmie a koszty uzyskania przychodów

Mimo iż zakup roweru dla firmy może wydawać się wydatkiem nietypowym, to przy spełnieniu pewnych warunków można zaliczyć go do kosztów podatkowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Zakup roweru nie został wskazany odgórnie jako wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodu, zatem nie jest wykluczone użytkowanie go w działalności i odliczanie związanych z tym kosztów. Najistotniejsze jest, aby sprzęt rzeczywiście był wykorzystywany dla celów działalności, co przedsiębiorca musi umieć uzasadnić w przypadku wątpliwości ze strony urzędu skarbowego.

Samochód i rower w firmie - czy to możliwe?

Przedsiębiorca w ramach działalności może korzystać z kilku lub kilkudziesięciu składników majątku równocześnie. Czy w jednoosobowej działalności można jednak posiadać więcej niż jeden środek transportu?

Tak jak wskazano powyżej, o tym, czy dany składnik majątku będzie stanowił koszt firmowy, decyduje przede wszystkim fakt, czy został nabyty do firmy. Prywatne wykorzystanie dyskwalifikuje ujęcie w kosztach.

Zatem jeśli przedsiębiorca w ramach działalności używa zarówno samochodu osobowego, jak i roweru, co odpowiednio uzasadni, w kosztach będzie mógł ująć wydatki poniesione na ich zakup. Powyższe stanowisko potwierdza m.in. interpretacja indywidualna z 4 listopada 2019 roku, 0113-KDIPT2-1.4011.369.2019.3.MD: „Jeżeli podstawowym celem i sposobem korzystania z roweru elektrycznego jest wykorzystywanie go w działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki jawnej, to Wnioskodawca wydatek poniesiony na jego zakup może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proporcjonalnie do posiadanego udziału w Spółce jawnej”.

Ujęcie roweru w kosztach

Sposób ujęcia zakupionego roweru w ewidencji zależy od jego wartości początkowej. Jeśli nie przekracza ona kwoty 10 000 zł netto (w przypadku vatowców) bądź brutto (w przypadku nievatowców), rower można ująć bezpośrednio w kosztach na podstawie faktury zakupu w kolumnie 13. KPiR – pozostałe wydatki. Natomiast jeśli wartość początkowa przekracza wskazaną kwotę, konieczne będzie wprowadzenie roweru do ewidencji środków trwałych i amortyzowanie w czasie. Zgodnie z klasyfikacją środków trwałych rower zalicza się do pozostałych środków transportu o numerze KŚT 790 i rocznej stawce amortyzacji w wysokości 18%.

Oprócz ujęcia bezpośredniego w kosztach oraz amortyzacji w czasie mały podatnik może użyć także jednorazowej amortyzacji roweru w ramach pomocy de minimis. Z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego de minimis można skorzystać do kwoty 50 000 euro (w 2023 roku limit wynosi 241 000 zł).

Szczegóły w temacie pomocy de minimis wyjaśnia artykuł: Pomoc de minimis – sprawdź, czy i ile możesz dostać.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 grudnia 2015 roku, ITPB1/4511–1011/15/AK: w przypadku gdy podatnik „będzie spełniał kryteria uznania za „małego podatnika”, a zakupiony rower zostanie zakwalifikowany do grupy 7 (podgrupa 79 rodzaj 790) Klasyfikacji Środków Trwałych, należy stwierdzić, że istnieje możliwość skorzystania z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od zakupionego i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych roweru, do wysokości limitu 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów, przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis”.

Zakup roweru a podatek VAT

Mimo iż rower zgodnie z klasyfikacją środków trwałych zaliczany jest do środków transportu, nie obejmują go ograniczenia w wysokości podatku VAT podlegającego odliczeniu, tak jak ma to miejsce w przypadku samochodów osobowych. Zatem od zakupu roweru oraz jego części składowych podatnikowi VAT czynnemu przysługuje możliwość odliczenia 100% podatku VAT naliczonego. Jeśli chodzi o podatników zwolnionych, w kosztach ujmowana jest wartość brutto zakupu.

Przykład 1.

Pan Wacław w ramach działalności opodatkowanej użytkuje samochód osobowy. Z uwagi na korki w centrum miasta i częste dojazdy do klientów zdecydował się na kupno roweru firmowego za kwotę 1 850 zł netto, 425,50 zł VAT. Czy od zakupu będzie mógł odliczyć 100% VAT?

Tak, jako czynny podatnik VAT pan Wacław będzie mógł odliczyć 100% VAT, czyli kwotę 425,50 zł.

Zakup roweru – księgowanie w wFirma.pl

W celu ujęcia faktury zakupu dotyczącej roweru w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie jako rodzaj wydatku trzeba wybrać INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Tak zaksięgowany wydatek zostanie ujęty w kolumnie 13. KPiR – pozostałe wydatki oraz w rejestrze VAT zakupów.

W przypadku gdy wartość roweru przekracza kwotę 10 000 zł, należy ująć go w ewidencji środków trwałych poprzez księgowanie faktury zakupu w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie jako rodzaj wydatku wybrać trzeba ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Kolejno należy wprowadzić dane, wybrać stawkę oraz metodę amortyzacji i zapisać.

Po zapisaniu rower zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych i rejestrze VAT zakupów, natomiast w kosztach ujmowane będą comiesięczne odpisy amortyzacyjne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów