Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczanie różnic kursowych

Jak rozliczyć różnice kursowe w przypadku transakcji w euro, gdy na rachunek walutowy wpływa wartość mniejsza o 10 EUR? Brakująca kwota została pobrana przez mój bank, jako opłata od transakcji, co jest wyróżnione w  szczegółach transakcji. Rozliczenia prowadzę w podatkowej księdze przychodów  i rozchodów.

Kasia, Tymbark

 

Jeżeli kontrahent przelał całą wartość z faktury, to różnice kursowe należy przeliczyć od kwoty wpływu bez pomniejszenia o opłatę bankową.

Do przeliczenia na PLN wartości z faktury sprzedaży oraz otrzymanej wpłaty należy zastosować kursy średnie NBP z dnia poprzedzającego dane transakcje (wystawienie faktury oraz wpływ należności). W zależności od przypadku różnice kursowe będą zwiększać pozostałe przychody (kol. 8 KPiR) lub pozostałe wydatki (kol. 13 KPiR).

Opłatę bankową w wysokości 10 euro należy również przeliczyć na złotówki po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego jej pobranie przez bank. Poniesiony wydatek zwiększy koszty firmowe, w kol. 13 KPiR.