0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód elektryczny i hybrydowy - nowe limity amortyzacji samochodów na firmę

Wielkość tekstu:

Wiele osób nie wyobraża sobie codziennego prowadzenia działalności gospodarczej bez samochodu. Auto znacznie podnosi naszą efektywność, stając się jednocześnie wizytówką firmy w oczach klientów, współpracowników i kontrahentów. Jedną z najważniejszych kwestii stanowi sposób finansowania zakupu. W artykule wyjaśnimy, czym dokładnie jest amortyzacja samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Co to jest amortyzacja samochodu?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup samochodu firmowego lub wprowadzenie prywatnego pojazdu do środków trwałych swojej działalności. Jednym ze sposobów rozliczenia jest amortyzacja. Najprościej mówiąc, polega ona na comiesięcznym odliczaniu kosztów użytkowania auta osobowego lub ciężarowego, którego wartość przekracza 10 000 zł. Wysokość odpisów amortyzacyjnych zależy od rodzaju środka trwałego. Zanim zaczniemy jednak odliczać koszty, konieczne jest wpisanie pojazdu na listę środków trwałych, która obejmuje wszystkie rzeczowe składniki majątku firmy o wartości przekraczającej 10 000 zł. Dodatkowo pojazd powinien być użytkowany przynajmniej rok na potrzeby działalności gospodarczej.

Sam sposób amortyzacji dopasowany zostaje do rodzaju pojazdu. Inny sposób rozliczenia stosowany jest w przypadku nowego, używanego i eksploatowanego w trudnych warunkach auta. Podstawowym rodzajem jest amortyzacja liniowa, której wysokość wynosi 20% w skali roku przez 5 lat. Rocznie koszt amortyzacji nie powinien przekraczać jednak 10 000 zł. Główną cechą tej metody jest założenie, że samochód zużywa się równomiernie przez cały okres użytkowania. Najczęściej stosowana jest w przypadku nowych pojazdów kupionych na firmę.

Przyspieszona amortyzacja liniowa dostępna jest w warunkach silniejszej eksploatacji niż przeciętna. Mogą z niej skorzystać także przedsiębiorcy wymagający szczególnej sprawności technicznej pojazdu. W takiej sytuacji standardowa 20% amortyzacja zostaje pomnożona przez przyjęty współczynnik. Ostatnim rodzajem amortyzacji jest metoda indywidualna stosowana do rozliczania używanych i ulepszonych modeli. W przypadku samochodów osobowych amortyzacja nie może być krótsza niż 30 miesięcy.

Jednorazowa amortyzacja samochodu firmowego

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji samochodu osobowego. Ustawodawca ogranicza możliwości zastosowania tego rodzaju rozliczenia w przypadku pojazdów osobowych. Najczęściej w koszty jednorazowe zostają wliczone pojazdy, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 złotych. Tego rodzaju środek trwały może zostać wpisany bezpośrednio w koszty lub rozliczony w ramach amortyzacji jednorazowej.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że ten sposób przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających status małego podatnika. Amortyzację jednorazową można zastosować także w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile wynoszą nowe limity amortyzacyjne na samochody elektryczne i hybrydowe?

Amortyzacja dotyczy zarówno tradycyjnych samochodów z silnikiem spalinowym, jak i nowszych modeli elektrycznych i hybrydowych. Ostatnia podwyżka limitów amortyzacyjnych dla aut niskoemisyjnych miała miejsce w 2019 roku. Ustawa umożliwiła wpisanie na listę środków trwałych samochodów hybrydowych i spalinowych o maksymalnej wartości 150 tys. zł. W przypadku pojazdów z napędem elektrycznym limit został podniesiony wtedy do 225 tys. zł.

W grudniu 2021 roku uchwalona została ustawa o dalszych zmianach limitów amortyzacyjnych, które wejdą w życie w 2026 roku. Głównym celem regulacji jest zachęcanie kierowców do wybierania aut nisko i zeroemisyjnych. Na mocy ustawy modele osobowe, których emisja CO2 będzie równa lub wyższa niż 50 g/km będą objęte limitem do 100 tys. zł. W przypadku samochodów wydzielających mniej niż 50 g/km górna granica wzrośnie do 150 tys. zł. Aktualnie do grupy tej należą jedynie pojazdy hybrydowe typu plug-in. Elektryczne i wodorowe będą objęte limitem amortyzacyjnym wynoszącym 225 tys. zł.

Warto pamiętać, iż przedsiębiorcy mają dodatkową możliwość obniżenia kosztów zakupu samochodu firmowego o wartość podatku VAT. Możliwe jest nawet 100% obniżenie podatku, jednak nawet jednorazowe wykorzystanie pojazdu w celach prywatnych ogranicza tę możliwość do maksymalnie 50%. Odliczanie VAT-u wiąże się bowiem z koniecznością prowadzenia ewidencji przejazdów, co zniechęca inwestorów do tego działania.

Jak wygląda amortyzacja w przypadku leasingu?

Rozwiązaniem opcjonalnym jest leasing, czyli alternatywna forma finansowania inwestycji bez konieczności stałego nabycia sprzętu. Amortyzacja możliwa jest także podczas leasingu, jednak najczęściej sposób rozliczenia określa leasingodawca. W przypadku nabycia operacyjnego konieczność rozliczenia auta leży po stronie usługodawcy i to on może skorzystać z amortyzacji. Jeśli przedsiębiorca chce wpisać samochód do ewidencji środków trwałych powinien wybrać leasing finansowy. Od operacyjnego różni się również kosztami uzyskania przychodu, w które wpisujemy jedynie części odsetkowe.  

Jak zadbać o bezpieczeństwo samochodu firmowego?

Niezależnie od wybranej metody finansowania każdy przedsiębiorca powinien zadbać o bezpieczeństwo. W tym celu konieczne jest dopasowanie odpowiednich pakietów polis OC, AC i Assistance, które zapewnią komfort psychiczny i uchronią przed finansowymi konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkową polisą, którą powinien wykupić każdy właściciel samochodu. Zostaje ona przypisana do konkretnego auta i chroni poszkodowanych w spowodowanym przez nas zdarzeniu.

Autocasco i Assistance to dobrowolne ubezpieczenia dostępne m.in. na Warta.pl. Stanowią kompleksową ochronę Twojego pojazdu przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi. AC obejmuje wypłatę świadczeń w przypadku uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży pojazdu. Assistance natomiast zakłada pomoc w razie nieprzewidzianych zdarzeń na drodze. Konkretny zakres świadczeń określony jest jednak w indywidualnie dopasowanym pakiecie, który odpowiada na potrzeby kierowcy.

Czy ubezpieczenie można ująć w kosztach działalności?

Koszty związane z ubezpieczeniem, naprawami oraz paliwem można dodatkowo ująć w rozliczeniu jako koszt eksploatacyjny. Możliwość ta uzależniona jest jednak od sposobu finansowania i formy własności oraz rodzaju posiadanej polisy. W przypadku samochodów osobowych możemy w całości odliczyć obowiązkowe ubezpieczenie OC, NNW od nieszczęśliwych wypadków oraz Assistance. 

Samochód osobowy może zostać objęty jednym z trzech progów. Ze 100% odliczenia kosztów można skorzystać, gdy pojazd był użytkowany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej. Na 75% ulgę mogą liczyć właściciele aut wpisanych do ewidencji środków trwałych użytkowanych w celach firmowych i prywatnych. 20% próg przeznaczony jest natomiast do rozliczania samochodów nieujętych w wykazie środków trwałych użytkowanych do celów działalności gospodarczej i prywatnie.

Artykuł sponsorowany

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów