0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja samochodu osobowego na 3 sposoby

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W dzisiejszych czasach prowadzenie działalności bez pojazdu jest niemal niemożliwe. Każdy przedsiębiorca albo kupuje go na firmę, albo wnosi swój prywatny pojazd do działalności lub też decyduje się na leasing. Przedsiębiorcy, którzy kupują pojazd na firmę lub wprowadzają prywatny składnik majątku do Ewidencji środków trwałych czeka poważne zadanie - amortyzacja samochodu osobowego. Poznaj trzy sprytne sposoby, dzięki którym zrobisz to w try miga!

Amortyzacja samochodu osobowego - jak to działa?

Amortyzacja to sposób zaliczania do kosztów wartości środków trwałych, w tym również samochodu osobowego. Polega ona na stopniowym, comiesięcznym zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z zakupem majątku trwałego, których wartość przekroczyła 10 000 zł. Służą do tego tzw. odpisy amortyzacyjne, których wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju środka trwałego.

Amortyzacja samochodu osobowego - metody

Samochód osobowy to specyficzny rodzaj środka trwałego, do którego nie można zastosować każdej z metod amortyzacji. Zgodnie z przepisami amortyzacja samochodu osobowego może przebiegać:

  • według metody liniowej, gdzie maksymalna roczna stawka wynosi 20%,

  • według metody indywidualnej, z zastosowaniem indywidualnej stawki dla samochodów używanych - max. 40 %,

  • jednorazowo - ale tylko wówczas, gdy wartość początkowa samochodu nie przekroczyła 10 000 zł.

Przykład 1. 

Pan Wiktor prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. Postanowił kupić używany pojazd na firmę. Wartość początkowa samochodu kupionego przez Pana Wiktora (wraz ze wszystkimi wydatkami poniesionymi do dnia wprowadzenia pojazdu do firmy) wyniosła 11.500 zł netto. Podatnik posiada prawo do odliczenia 100% VAT od nabycia samochodu jak i kosztów związanych z jego użytkowaniem. Jaką metodę amortyzacji samochodu osobowego może zastosować Pan Wiktor? Czy możliwe jest zastosowanie jednorazowej amortyzacji? 

Nie, podatnik nie może zastosować jednorazowej amortyzacji składników majątku do 10 000 zł z racji tego, że wartość początkowa przekracza limit dla jednorazowej amortyzacji. Podatnik może zastosować amortyzację liniową lub indywidualną. 

Amortyzacja samochodu osobowego - limity

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności firmowe samochody osobowe powinni pamiętać o ważnych ograniczeniach w zaliczaniu do kosztów wydatków z nimi związanych. Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych w przypadku samochodów osobowych nie uznaje się za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość:

  • 225 000 zł - w przypadku samochodów elektrycznych
  • 150 000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych. 

Art. 23 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
"Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów [...] odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:
a) 225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124),
b) 150.000 zł - w przypadku pozostałych samochodów osobowych".

Przykład 2.

Podatnik zakupił pojazd elektryczny, którego wartość początkowa wynosi 250 000 zł. Składnik spełnia definicję środka trwałego i ma zostać ujęty w dniu 11.06.2020 roku w Ewidencji środków trwałych. Od jakiej wartości mogą być dokonywane odpisy amortyzacyjne? 

W takim przypadku odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszt maksymalnie w kwocie 225 000 zł. Natomiast 25 000 zł nie zostanie ujęte w kosztach.

Amortyzacja samochodu osobowego w systemie wfirma.pl

Aby dokonywać comiesięcznej amortyzacji użytkownicy wfirma.pl wprowadzić powinni pojazd do ewidencji środków trwałych:

- na podstawie faktury zakupu lub umowy kupna - sprzedaży w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ FAKTURA VAT/ FAKTURA (bez) VAT,

- na podstawie protokołu przekazania z majątku prywatnego bezpośrednio do ewidencji środków trwałych w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY.  

amortyzacja samochodu osobowego

Po wprowadzeniu podstawowych danych, metody i stawki amortyzacji, wartość samochodu zostanie ujęta w kosztach w postaci comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych.

amortyzacja samochodu osobowego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów