Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja samochodu osobowego na 3 sposoby

Prowadzenie biznesu bez samochodu? Wolne żarty. Teraz każdy przedsiębiorca albo kupuje go na firmę, albo wnosi swój prywatny wóz do działalności, albo decyduje się na leasing. Ich wszystkich czeka poważne zadanie - amortyzacja samochodu osobowego. Poznaj trzy sprytne sposoby, dzięki którym zrobisz w try miga!

Amortyzacja samochodu osobowego - jak to działa?

Amortyzacja to sposób zaliczania do kosztów wartości środków trwałych, w tym również samochodu osobowego. Polega ona na stopniowym, comiesięcznym zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z zakupem majątku trwałego, których wartość przekroczyła 3.500 zł. Służą do tego tzw. odpisy amortyzacyjne, których wysokość zależy przede wszystkim od rodzaju środka trwałego (a przy tym stawki i metody amortyzacji).

Amortyzacja samochodu osobowego - metody

Samochód osobowy to specyficzny rodzaj środka trwałego, do którego nie można zastosować każdej z metod amortyzacji. Zgodnie z przepisami amortyzacja samochodu osobowego może przebiegać:

  • według metody liniowej, gdzie maksymalna roczna stawka wynosi 20 proc.,

  • według metody indywidualnej, z zastosowaniem indywidualnej stawki dla samochodów używanych - max. 40 proc.,

  • jednorazowo - ale tylko wówczas, gdy wartość początkowa samochodu nie przekroczyła 3.500 zł.

Przykład 1. 

Pan Wiktor Przedsiębiorczy postanowił kupić pierwszy firmowy samochód. Jako że jego zasoby finansowe były raczej mocno ograniczone, zdecydował się na zakup używanego pojazdu od kolegi, który akurat szukał kupca na auto w bardzo dobrym stanie. Wartość początkowa samochodu kupionego przez Pana Wiktora (wraz ze wszystkimi wydatkami poniesionymi do dnia wprowadzenia pojazdu do firmy) wyniosła 4.500 zł.

Nasz przedsiębiorca, po zapoznaniu się z dostępnymi metodami amortyzacji samochodu osobowego, zdecydował się na amortyzację liniową z zastosowaniem maksymalnej stawki dla pojazdów używanych (40 proc.). Było to możliwe, ponieważ kupiony przez niego samochód wcześniej był użytkowany przez jego kolegę przez 4 lata.

Po wprowadzeniu danych do kalkulatora amortyzacji dowiedział się, że czeka go 30 odpisów amortyzacyjnych, każdy o wartości 150 zł (przy zastosowaniu standardowej stawki amortyzacji 20 proc. liczba odpisów amortyzacyjnych wzrosłaby do 60, a wartość jednego spadłaby do 75 zł).

Amortyzacja samochodu osobowego - limity

Przedsiębiorcy wykorzystujący w swojej działalności firmowe samochody osobowe powinni pamiętać o ważnych ograniczeniach w zaliczaniu do kosztów wydatków z nimi związanych. Zgodnie z Ustawą o podatku od osób fizycznych w przypadku samochodów osobowych nie uznaje się za koszt podatkowy odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Wynika z tego, że jeżeli samochód jest droższy, to wartości powyżej 20 000 euro nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.