0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem małym podatnikiem. Zakupiłem samochód osobowy na fakturę. Jego wartość początkowa wynosi 9600 złotych. Chciałbym ująć go w ewidencji środków trwałych firmy. Czy metodą amortyzacji może być jednorazowa amortyzacja?

Paweł, Jelenia Góra


W przypadku gdy pojazd jest kompletny i zdatny do użytku oraz będzie używany w firmie dłużej niż rok, to jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego jest możliwa do zastosowania. Spełnia on bowiem definicję środka trwałego, dzięki jego wartości wynoszącej poniżej 10.000 PLN możliwe jest zastosowanie jednorazowego odpisu.

Od 1 stycznia 2018 r. wartość początkowa składników majątku obowiązkowo ujmowanych w ewidencji środków trwałych została podwyższona z kwoty 3.500 zł do 10.000 zł. Wzrost wartości początkowej środków trwałych dotyczy składników majątku przyjętych do używania w firmie po 31 grudnia 2017 r.
W takich przypadkach często pada pytanie, czy zatem nie lepiej byłoby ująć pojazd bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów z pominięciem ewidencji środków trwałych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastrzegają jednak, że w przypadku pojazdów osobowych:

  • które nie stanowią środków trwałych lub
  • nie są używane w ramach umowy leasingu operacyjnego

konieczne było do 2018 roku prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów w celu określenia limitu, do którego mogą zostać ujęte wydatki eksploatacyjne z nim związane.

Od 2019 roku wydatki związane z pojazdem osobowym niewprowadzonym do ewidencji środków trwałych, jeśli pojazd jest wykorzystywany w działalności obywa się w limicie 20% - zniesiony został obowiązek prowadzenia kilometrówki dla celów PIT.
Stąd korzystniejszym rozwiązaniem jest wprowadzenie pojazdu do środków trwałych i zastosowanie jednorazowej amortyzacji.

Należy podkreślić, że jednorazowa amortyzacja samochodu osobowego nie jest możliwa w przypadku, kiedy wartość początkowa pojazdu wynosi powyżej 10.000 PLN. Nie znajdują tu bowiem zastosowania przepisy odnoszące się do pomocy de minimis dla małych podatników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów