0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochód wykupiony z leasingu może być towarem handlowym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zawierając umowę leasingu operacyjnego, przedsiębiorca dokonuje wpłaty opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) na konto leasingodawcy. Następnie co okres rozliczeniowy, z reguły co miesiąc, leasingobiorca otrzymuje faktury dotyczące rat leasingowych, które zobligowany jest regulować. Gdy umowa leasingowa dobiega końca, podatnik ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu po okazyjnej cenie. Z reguły przedsiębiorcy klasyfikują je jako środki trwałe i poddają amortyzacji. Ale czy mogą przeznaczyć je do dalszej odsprzedaży? Wyjaśniamy poniżej.

Jakie składniki majątku stanowią środek trwały firmy?

Posiadane przez przedsiębiorcę składniki majątku mogą stanowić środek trwały firmy, o ile stanowią własność lub współwłasność podatnika. Dodatkowo w dniu przyjęcia do użytkowania muszą być kompletne i zdatne do użytku. Co ważne, przewidywany okres ich użytkowania musi być dłuży niż rok i powinny być wykorzystywane jedynie na cele działalności gospodarczej bądź też przeznaczone pod najem, leasing lub dzierżawę.

Rzeczowy składnik majątku spełniający powyższe wymogi należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych, wycenić(ustalić jego wartość początkową) oraz amortyzować. Podatnik powinien również sporządzić dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego do użytkowania tzw. OT.

Ważne!

Wyjątek stanowią rzeczy o wartości poniżej 3.500 zł, bowiem traktowane są one jako niskocenne składniki majątku. W ich przypadku przedsiębiorca może zakwalifikować je bezpośrednio do kosztów frmowych bez konieczności wprowadzania do ewidencji środków trwałych. Przy czym należy wspomnieć, że nie jest to zabronione - podatnik może wprowadzić je do ewidencji i poddać np. jednorazowej amortyzacji.

Samochód wykupiony z leasingu jako towar handlowy

W sytuacji gdy przedsiębiorca po wykupieniu samochodu z leasingu chce przeznaczyć go do dalszej odsprzedaży, to jak najbardziej ma do tego prawo. Przy czym samochód ten będzie mógł stanowić towar handlowy w działalności podatnika, o ile nie spełnia definicji środka trwałego przytoczonej w pierwszym punkcie.

A więc jeżeli samochód ten nie jest wykorzystywany na cele działalności przedsiębiorcy i podatnik przeznaczył go do sprzedaży, wówczas jego wykup z leasingu ujmuje w kol. 10 KPiR - zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych. Co ważne, VAT z  tej faktury będzie podlegał pełnemu odliczeniu.

Analogiczne postępowanie dotyczy innych przedmiotów leasingu, takich jak np. maszyny czy urządzenia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów